Borlänge kommuns logotyp

Anmälan och uppsökande verksamhet

Om information eller en anmälan inkommer till Omsorgsnämnden om att en kommuninvånare har behov av stöd och hjälp är handläggaren skyldig att följa upp den.

Kontakt tas med den det berör för att ta reda på om den enskilde vill ansöka om bistånd. Informationsskyldigheten gäller även till personer som har behov av stöd men som inte är motiverade att göra en ansökan. Kommunen har då skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och i vissa fall motiverande insatser.

Biståndshandläggningen i Borlänge kommun bedriver uppsökande verksamhet till alla borlängebor som fyller 75 år.

Alla får ett informationsbrev med ett erbjudande  om att få träffa en handläggare som informerar om vilken typ av hjälp och stöd som kommunen har att erbjuda.