Borlänge kommuns logotyp

Ansöka om stöd och hjälp

Här kan du läsa om hur du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. Vart du vänder dig och hur utredningen går till.

Kontakt med biståndshandläggare

Du kan via Servicecenter 0243-740 00 få svar på dina frågor eller få kontakt med den biståndshandläggare som ansvarar för det område i kommunen där du bor. 

Insatser du kan ansöka om:

  • Hjälp och stöd i hemmet, exempelvis hemtjänst, trygghetslarm och avlösning i hemmet
  • Dagverksamhet
  • Korttidsplats/växelvård
  • Särskilt boende

Använd ansökningsblankett eller skriv ett brev 

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett som du fyller i och skickar till Borlänge kommun (länk till blanketten hittar du här på denna sida). En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man eller förvaltare) får gärna vara med.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 589.5 kB.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.

Handläggning av ärendet

Med handläggning menas all den verksamhet och insamling av uppgifter som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut. Handläggning av ansökningar skall ske skyndsamt.

Utredningstidens längd

Enligt 7 § Förvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut, kan din biståndshandläggare stödja dig med detta.

Din rätt till vård och omsorg, socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du behöver stöd och hjälp Pdf, 2.1 MB.