Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Biståndshandläggare SoL
Katarina Kaptens Lindkvist
Telefon: 0243 - 747 91
Telefontid: 8:00–9:30
Område: Gylle, Mjälga, Färjegårdarna, Gylletäppan
Biståndshandläggare SoL
Malin Stolpe och Susan Sadeq Andersson
Telefon: 0243 - 746 20
Telefontid. 8:00–9:30
Område: Stora Tuna, Romme
Biståndshandläggare SoL
Tina Simpson
Telefon: 0243 - 747 41
Telefontid: 8:00–9:30
Område: Centrum
Biståndshandläggare SoL
Malin Axelsson
Telefon: 0243 - 740 37
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Hytting, Åselby, Bro
Biståndshandläggare SoL
Ann Karlmats
Telefon: 0243 - 745 19
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område : Domnarvet, Ornäs, Torsång
Biståndshandläggare SoL
Lovisa Holmer
Telefon: 0243 - 743 13
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Centrum, Hagbacksgården
Biståndshandläggare SoL
Monica Pettersson
Telefon: 0243 - 664 16
Telefontid: 8:00–9:30
Område: Båtsta, Pusselbo, Repbäcken, Lennheden, Paradiset, Tjärna Ängar, Övre Tjärna
Biståndshandläggare SoL
Josefina Langbråten
Telefon: 0243 - 741 63
Telefontid: 8:00–9:30
Område: Hagalund, Tjärnahuset
Biståndshandläggare SoL
Johanna Almgren
Telefon: 0243 - 665 71
Telefontid: 8:00–9:30
Område: Idkerberget, Hagalund,
Biståndshandläggare SoL
Elvira Efendic
Telefon: 0243 - 665 80
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Vasagatan, Dagnyhusen
Biståndshandläggare SoL
Michelle Söderström
Telefon: 0243 - 746 36
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Jakobsgårdarna, Nygårdarna, Nygårdsdalen, Mats Knuts, Skräddarbacken
Biståndshandläggare SoL
Ingrid Kristiansen
Telefon: 0243 - 664 74
Telefontid: 8:00-9:30
Område: Norra Kvarnsveden, Amsberg, Gimsbärke, Ängesgårdarna
Biståndshandläggare SoL
Linda Larsson
Telefon: 0243 - 662 58
Telefontid: 8:00-9:30
Område: Forssa, Hushagen
Biståndshandläggare SoL
Lennart Skoog
Telefon: 0243 - 665 36
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Bullermyren
Biståndshandläggare SoL
Madeleine Frigg Johnsson
Telefon: 0243 - 745 77
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Kvarnsveden
Biståndshandläggare SoL
Ewa-Lill Daniels
Telefon: 0243 - 736 45
Telefontid: 8:00 - 9:30
Område: Parkgatan 8, Parkgatan 12, Lergärdet, Ringen
Beslutskoordinator
Veronica Uppström
Telefon: 0243 - 736 47
Telefontid: 8:15 - 9:30
Verksamhetschef, biståndshandläggningen
Paulina Karlsen
Telefon: 0243 - 740 36
Enhetschef, biståndshandläggningen SoL
Veronika Eliasson
Telefon: 0243 - 736 68
Dela sidan på sociala medier

Ansöka om stöd och hjälp

Här kan du läsa om hur du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. Vart du vänder dig och hur utredningen går till.

Personlig kontakt med biståndshandläggare

Du kan ta kontakt genom att ringa till en biståndshandläggare via Borlänge kommuns växel 0243-74 000 eller direkt till den biståndshandläggare som ansvarar för det område i kommunen där du bor. Se högst upp på sidan under kontakter.

Om du inte får svar, lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen. Då ringer biståndshandläggaren upp så snart som möjligt.

Använd ansökningsblankett eller skriv ett brev           

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett som du fyller i och skickar till Borlänge kommun (länk till blanketten hittar du längst ner på denna sida). En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man eller förvaltare) får gärna vara med.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen.

Handläggning av ärendet

Med handläggning menas all den verksamhet och insamilng av uppgifter som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut. Handläggning av allas ärenden skall ske skyndsamt.

Utredningstidens längd

Enligt 7 § Föfvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut, kan din biståndshandläggare stödja dig med detta.


Sidan senast uppdaterad