Borlänge kommuns logotyp

Dagverksamhet

Kommunens dagverksamhet riktar sig till personer med minnesproblematik. Personer som bor i sina egna hem.

Beslut om dagverksamhet fattas av kommunens biståndshandläggare, dit vänder du dig om du vill ansöka om insatsen dagverksamhet.

Kontakta biståndshandläggare genom Servicecenter.

Servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se

Dagverksamhet

På de tre dagverksamheterna Myntgården (Myntgatan 1), Lustgården (Gyllehemsvägen 12 C) och Rommegården (Marschgatan 18) bedrivs dagverksamhet för personer med minnesproblematik som bor i sina egna hem. Vi tar emot gäster i mindre grupper varje vardag.

Aktiviteter

Verksamheten ger möjlighet till social samvaro och individuellt anpassade aktiviteter utifrån deltagarnas intressen, behov och förmåga. Syftet med aktiviteterna är att ge gästerna en meningsfull dag och möjlighet att bibehålla sina funktioner så långt som möjligt.

Under dagen serveras gemensam förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe.

Det finns möjlighet till sysselsättning såsom utevistelse, promenader, sittgymnastik, lyssna på musik, sällskapsspel, titta på film eller högläsning. Dagverksamheten genomför också utflykter och rundturer.

Dagverksamheten är avgiftsfri, gästen betalar endast för lunch, kaffe och resa till och från verksamheten.

Vid behov kan vi ordna med omsorgsresa/taxi för den som har svårt att ta sig till och från dagverksamheten.