Borlänge kommun

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskorna fungerar som en kommunövergripande resurs för personer med demenssjukdom, deras anhöriga och kommunens personal.

Om du eller någon närstående har minnesproblem eller en demenssjukdom kan du vända dig till demenssjuksköterskorna för att få råd och vägledning. Du kan få information om sjukdomen eller vägledning till rätt instans för att få den hjälp du behöver. Vi kan även erbjuda individuella stödsamtal.

Demenssjuksköterskorna handleder också vid behov kommunens personal i frågor som rör demenssjukdomar.

Minnesstörning kan bero på en demenssjukdom. Det kan även bero på andra tillstånd och sjukdomar som kan ge symtom med störningar i minnet. Det är därför viktigt att söka hjälp tidigt och att utredning sker.

Vid behov av minnesutredning eller förnyelse av recept, kontakta din vårdcentral eller behandlande mottagning.

Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är ett sätt för dig att berätta om vem du är för den personal som du kan behöva stöd av i vardagen. Det är valfritt att besvara frågorna och du gör det i den utsträckning du själv vill. Frågorna kan besvaras av dig själv, en närstående eller tillsammans med någon person du har förtroende för.

Min levnadsberättelse (pdf för utskrift) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För kontakt med demenssjuksköterskorna, ring Borlänge kommuns servicecenter på telefon 0243 - 740 00 eller skicka e-post till demenssjukskoterska@borlange.se.

  • Ingen giltig användare vald.