Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ansöka om stöd och hjälp i hemmet utan behovsbedömning

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Borlänge kommun och önskar hjälp med serviceinsatser så kan du ansöka om hemtjänst enligt förenklat beslutsfattande utan behovsbedömning.

Kriterier

 • Du ska ha fyllt 75 år
 • Du ska vara folkbokförd i Borlänge kommun
 • Bo i ordinärt boende
 • Själv kunna delta i planering av dina hemtjänstinsatser

Insatser och omfattning

 • Trygghetslarm
 • Städning
 • Tvätt, inklusive renbäddning
 • Inköp, i form av stöd med digital beställning och hemleverans
 • Apoteksärenden

Vid sammanboende krävs att båda parter i hushållet är 75 år och att de ansöker tillsammans för insatserna städ, inköp, tvätt och renbäddning. Vid ansökan om trygghetslarm räcker det med att en av parterna i hushållet är 75 år och ansöker om insatsen.

Serviceinsatser utförs dagtid 09.00 -16.00. Trygghetslarmet kan användas dygnet runt.

Om du har behov av mer eller andra insatser än vad detta beslut medger, eller inte uppfyller kriterierna enligt ovan kan du alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Då görs en behovsprövning och ditt hjälpbehov utreds. Ansökan görs här.

Ansökan

Du kan ansöka genom att:

 • ringa till Borlänge kommuns servicecenter, telefonnummer: 0243-74 000
 • skriva ett vanligt brev
 • skriva ut en blankett som du fyller i och skickar till Borlänge kommun.

En biståndshandläggare kontaktar dig när ansökan har kommit in.

Ansökan om hemtjänst med förenklat beslutsfattande - blankett Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om insats

Beslutet är tidsbegränsat till ett år. Innan beslutsperioden löper ut genomförs en uppföljning utifrån din upplevelse av kvalitén på insatsen och ditt önskemål om fortsatta insatser

Avgifter för insatserna

Avgifter tas ut enligt fastställd taxa för äldreomsorgen. Kostnaden för hemtjänst är inkomstrelaterad och när du fått beslut om insatser skickas det hem en information om avgifter och en inkomstförfrågan. Vill du veta mer om avgifter läs här.