Borlänge kommuns logotyp

Kommunala servicetjänster

Kommunala servicetjänster för dig som fyllt 75 år.

Omsorgsnämnden i Borlänge erbjuder en möjlighet med att få hjälp med vissa arbetsuppgifter till dig som har fyllt 75 år.

Kommunala servicetjänster debiteras inte enligt gällande hemtjänsttaxa.

Tjänsten kostar 100 kronor per besök. Ett besök varar i max 1 timme.

Exempel på vad som kan ingå är byte av glödlampor, proppar, hämta saker i höga skåp, häfta upp sladdar och annat som man lätt snubblar på, pumpa däck på rullstol, byta batterier i olika apparater, smörja lås, rulla undan mattor som kan innebära fallrisk, och allmän översyn ur fallperspektiv m.m.

Personal från kommunens äldreomsorg utför dessa tjänster. 

Telefon: 0243 - 746 70 Kl. 8-11.

Exempel på arbetsuppgifter som inte utförs är trädgårdsuppgifter, städning och snöskottning.