Borlänge kommun

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum är en samlingsplats för anhöriga att träffa andra i liknande situation. Här arbetar också anhörigkonsulent och anhörigstödjare i samarbete med kvalitetsinspiratörer.

På Anhörigcentrum erbjuder vi

  • Samtalsgrupper för anhöriga. Grupperna styrs av efterfrågan hos anhöriga och målet är att anhöriga kan bilda nätverk, ge varandra stöd och få nya vänner
  • Enskilda samtal för rådgivning
  • Anhörigskola: utbildning, information och vägledning
  • Café

Vi som jobbar här

  • Anhörigkonsulent: Anörigkonsulenten erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående. 
  • Kvalitetsinspiratör: Arbetar för att öka den sociala samvaron för äldre som bor i Borlänge. Läs mer om kommunens kvalitetsinspiratör

Kontaktuppgifter till anhörigstöd

Måndag till fredag mellan klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.30

Adress: Hesseliusgatan 1, Borlänge

Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

E-post: anhorigcentrum@borlange.se
Telefon anhörigkonsulent: 0243 - 665 44