Borlänge kommuns logotyp

Anhörigskola

Stöd till anhöriga som vårdar eller hjälper närstående

Anhörigskola

Utbildning, information och vägledning

Stöd till anhöriga som vårdar eller hjälper närstående

Träff 1:

Vad innebär det att som anhörig vårda eller stötta närstående i livets berg- och dalbana

Träff 2:

Hjälpmedel och smarta prylar i hemmet som  kan underlätta för dig som anhörig.

Träff 3:

Film: Vi får ta del av anhörigas upplevelse av att vårda närstående

Träff 4:

Stöd och hjälp från Borlänge kommun. Direkt och indirekt anhörigstöd.

Träff 5:

Bibehålla hälsa och stunder för återhämtning. Vikten av att vila för att orka.

Träff 6:

Frukostträff  och diskussionsforum. Vilket stöd kan hjälpa dig i din roll som anhörig? Vad krävs för att du skall känna dig trygg? Vad innebär ett tillräckligt anhörigstöd för dig?

Varmt välkommen!!

Anhörigskolan styrs av efterfrågan hos anhöriga. Syftar till att anhöriga kan bilda nätverk, ge varandra stöd och få nya vänner

Plats: Anhörigcentrum. Vattugatan 3 (Bakom Almas Café)

Anmälan: Kicki Gustafsson, Anhörigkonsulent

Telefon: 0243-66544   
E-post: kicki.gustafsson@borlange.se