Borlänge kommuns logotyp

Frivilliga

Här hittar du information om frivilligorganisationer där du kan söka hjälp och stöd.

Väntjänsten i Borlänge erbjuder

 • Promenader
 • Besök
 • Ledsagning vid sjukresor och läkarbesök
 • Öppettider kl.10-12

Besöksadress: Parkgatan 12 (Hagalundshuset)
Telefon: 0243-666 90

Svenska Kyrkans diakoni erbjuder

 • Samtalsgrupper i sorg
 • Själavårdande samtal och- eller enskilda samtal i församlingen, eller på Samtalsakuten
 • Gemenskapsfrämjande verksamhet​

Kontaktuppgifter:
Tina Gregori Eriksson
Telefon: 0243-771 20

Röda korset erbjuder

 • Anhörigcirklar

Kontaktuppgifter:
Elsy Radbrant
Telefon: 0243-181 73

Anita Lindahl
Telefon: 0243-23 31 19

SPF och PRO erbjuder

 • Gemenskap och samvaro
 • Studieverksamhet
 • Utflykter och resor

Kontaktuppgifter:
SPF
Tisdagar kl 10-12
Telefon 0243-817 13

PRO
Måndag-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-12
Telefon 0243-22 66 67

Autism- och Aspergerföreningen Dalarna

Föreningen verkar för att barn, ungdomar och vuxna med autism ska få så goda levnadsvillkor som möjligt. Föreningens huvudsakliga uppgift är att sprida kunskap och information om autism samt att ordna träffpunkter för medlemmarna.