Borlänge kommuns logotyp

Frivilliga

Här hittar du information om frivilligorganisationer där du kan söka hjälp och stöd.

Väntjänsten i Borlänge erbjuder

  • Promenader
  • Besök
  • Ledsagning vid sjukresor och läkarbesök
  • Öppettider kl.10-12

Besöksadress: Parkgatan 12 (Hagalundshuset)
Telefon: 0243-666 90

Svenska Kyrkans diakoni erbjuder

  • Samtalsgrupper för anhöriga
  • Personliga samtal

Kontaktuppgifter: Lisbet Lindholm tel 0243-663 67, diakon Svenska kyrkan

Röda korset erbjuder

  • Anhörigcirklar

Kontaktuppgifter: Elsy Radbrant tel 0243-181 73 kontaktperson Röda korset Anita Lindahl tel 0243-23 31 19 kontaktperson Röda korset

SPF och PRO erbjuder

  • Gemenskap och samvaro
  • Studieverksamhet
  • Utflykter och resor

Kontaktuppgifter:
SPF
Tisdagar kl 10-12
Telefon 0243-817 13

PRO
Måndag-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-12
Telefon 0243-22 66 67

Autism- och Aspergerföreningen Dalarna

Föreningen verkar för att barn, ungdomar och vuxna med autism ska få så goda levnadsvillkor som möjligt. Föreningens huvudsakliga uppgift är att sprida kunskap och information om autism samt att ordna träffpunkter för medlemmarna.

Senast uppdaterad: 09 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här