Borlänge kommun

Frivilliga

Här hittar du information om frivilligorganisationer där du kan söka hjälp och stöd.

Väntjänsten i Borlänge erbjuder

 • Promenader
 • Besök
 • Ledsagning vid sjukresor och läkarbesök
 • Öppettider: måndag-torsdag klockan 10.00-12.00

Besöksadress: Parkgatan 12 (Hagalundshuset)
Telefon: 0243-666 90

Svenska Kyrkans diakoni erbjuder

 • Samtalsgrupper i sorg
 • Själavårdande samtal och- eller enskilda samtal i församlingen, eller på Samtalsakuten
 • Gemenskapsfrämjande verksamhet​

Tina Gregori Eriksson
Telefon: 0243-771 20

Röda korset erbjuder

 • Anhörigcirklar

Elsy Radbrant
Telefon: 0243-181 73

Anita Lindahl
Telefon: 0243-23 31 19

SPF och PRO erbjuder

 • Gemenskap och samvaro
 • Studieverksamhet
 • Utflykter och resor

SPF Seniorerna i Borlänge
Tisdagar klockan 10.00 -12.00
Telefon: 0243-817 13

PRO i Borlänge
Måndag-torsdag klockan 09.00-16.00, fredag klockan 09.00 - 12.00
Telefon: 0243-22 66 67

Borlänge Demensförening

Frivilligorganisation som jobbar för att skapa ett bättre liv för demenssjuka och anhöriga.

C/O Lena Bryngel-Larsson
Stiftelsevägen 8G, 78160 Gustafs
Telefon: 070-633 21 36     
E-post: bryngel.larsson@gmail.com

Verksamhet & Rådgivning

Viola Krenn
Telefon: 073-946 12 75
E-post: viola.krenn@gmail.com 

Autism- och Aspergerföreningen Dalarna

Föreningen verkar för att barn, ungdomar och vuxna med autism ska få så goda levnadsvillkor som möjligt. Föreningens huvudsakliga uppgift är att sprida kunskap och information om autism samt att ordna träffpunkter för medlemmarna.