Borlänge kommuns logotyp

Stödinsatser

Avlösning i hemmet, utbildningar eller om du bara behöver någon att prata med. Det finns många olika typer av stödinsatser för dig som anhörig.

Avlösning i hemmet

Kvinna i rullstol kramas om bakifrån av yngre kvinna

Ibland kan det vara svårt att lämna den äldre, sjuke eller funktionsnedsatte ensam för att få tid för sig själv. Med hjälp av upp till 10 timmars kostnadsfri avlösning i hemmet kan du som anhörig tryggt lämna hemmet för att vara ledig och göra något för egen del.

Den sökande tillsammans med den anhörige avgör i samråd med personal från hemtjänsten hur de beslutade timmarna ska fördelas under månaden. Timmar kan inte sparas från en månad till en annan.

Erbjudandet vänder sig till personer med stort omvårdnadsbehov som vårdas i hemmet av anhörig.

Ansökan om avlösning görs via biståndshandläggare.
Kontakta Servicecenter för att komma i kontakt med den biståndshandläggare som ansvarar för det område i kommunen där du bor.

Läs mer: Ansöka om stöd och hjälp

Kontakt Servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se

Anhörigskola

Anhörigskola för dig som anhörig där du får mer information om vilket stöd det är möjligt att få genom kommunen, andra myndigheter, regionen, föreningar och frivilligorganisationer. Du kan även få vägledning i var du kan vända dig för att få mer information om hjälp för din egen del eller för din närståendes del.

Mer information om anhörigskola

Café på Anhörigcentrum

Träffa andra i samma situation i en avslappnad miljö.

Planerade aktiviteter och öppettider - anhörigcafé

Kaffekopp person i bakgrunden

Enskilda samtal för rådgivning

Om du behöver rådgivning eller bara prata av dig finns kommunens anhörigkonsulent. Ta kontakt med Anhörigcentrum om du är intresserad av ett samtal.

Samtalsgrupper

Samtalsgrupperna för anhöriga till demenssjuka, strokedrabbade, psykiatriskt funktionsnedsatta eller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att anhöriga kan bilda nätverk, ge varandra stöd och få nya vänner.

Samtalgrupperna styrs av efterfrågan hos anhöriga. Ta kontakt med anhörigcentrum om du är intresserad av att delta.

Kontaktuppgifter till anhörigstöd

Måndag till fredag mellan klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.30

Adress: Hesseliusgatan 1, Borlänge

Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

E-post: anhorigcentrum@borlange.se
Telefon anhörigkonsulent: 0243 - 665 44