Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Anhörigcentrum
Besöksadress: Vattugatan 3
Telefon: 070 - 53 52 557
Öppettider: vardagar kl. 9:00-12:00 och 13:00-15:30
Anhörigkonsulent
Kicki Gustafsson
0243-665 44
Dela sidan på sociala medier

Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stöttar du någon som är sjuk på något sätt? De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp och stöd. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder eller någon närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Att vara anhörig till någon som är äldre, svårt sjuk eller funktionsnedsatt ställer ofta mycket stora krav på oss som människor. Ofta är det lätt att vi prioriterar personen som behöver stöd och hjälp och skjuter våra egna behov åt sidan. Som anhörig är du oerhört viktig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Borlänge kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående. Stödet syftar till att förebygga ohälsa hos dig som anhörig samt att bidra till en upplevelse av ökad livskvalité.

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum, Vattugatan 3 i Borlänge centrum, är en samlingsplats för anhöriga att träffa andra i liknande situation. Här arbetar Anhörigkonsulent och Anhörigstödjare i samarbete med Kvalitets inspiratörer.

Anhörigcentrum är öppet vardagar 9:00 - 12:00 och 13:00 - 15:30

Anhörigkonsulent
Kicki Gustafsson är ny anhörigkonsulent i Borlänge kommun. Anhörigkonsulenten erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående. 
0243-665 44
kicki.gustafsson@borlange.se

På Anhörigcentrum erbjuds bland annat:

  • Samtalsgrupper: Exempelvis anhöriga till demenssjuka, strokedrabbade, psykiatriskt funktionsnedsatta eller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samtalsgrupperna styrs av efterfrågan hos anhöriga. Syftar till att anhöriga kan bilda nätverk, ge varandra stöd och få nya vänner.
  • Enskilda samtal för rådgivning
  • Café: Onsdagar kl. 13:00 – 15:30
  • Anhörigskola: utbildning, information och vägledning

10 timmars kostnadsfri avlösning i hemmet

Ibland kan det vara svårt att lämna den äldre, sjuke eller funktionsnedsatte ensam för att få tid för sig själv. Med hjälp av kostnadsfri avlösning i hemmet kan du som anhörig tryggt lämna hemmet för att vara ledig och göra något för egen del.

Den sökande tillsammans med den anhörige avgör själv hur de 10 timmarna ska fördelas under månaden i samråd med Anhörigstödjare. Timmar kan inte sparas från en månad till en annan.

Erbjudandet vänder sig till personer med stort omvårdnadsbehov som vårdas i hemmet av anhörig.

Program, anhörigstöd

Här hittar du årets program för aktiviteter på anhörigcentrum.

Frivilliga

Här hittar du information om frivilligorganisationer där du kan söka hjälp och stöd.

Anhörigskola

Stöd till anhöriga som vårdar eller hjälper närstående

Kvalitetsinspiratörer

I kommunen finns det 2 heltidsanställda inspiratörer som arbetar för att öka den sociala samvaron för äldre som bor i Borlänge.

Sidan senast uppdaterad