Borlänge kommuns logotyp
Tre kvinnor i olika åldrar sitter och pratar.

Äldreboende

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om olika typer av äldreboenden

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Särskilt boende är en insats som prövas av en biståndshandläggare utifrån dina behov. Om din ansökan beviljas så anvisas du en lägenhet på något av kommunens äldreboende. Om lägenheten på boendet som anvisats inte motsvarar den sökandes önskemål, finns möjlighet att efter inflytt begära att stå på kö till önskat boende. Kommunens äldreboenden har inriktning  demensproblematik eller stora omsorgsbehov och medicinsk vård.

Våra äldreboenden är bemannade dygnet runt med omsorgspersonal. Ansvarig enhetschef finns tillgänglig dagtid vardagar. Sjuksköterska finns på boendet dagtid vardagar. Övrig till finns tillgång till joursjuksköterska.

Även arbetsterapeut och fysioterapeut finns kopplade till varje boende.

Äldreboende består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du en omsorgsavgift och för mat. 

Ansökan om stöd och hjälp

Äldreguiden är en guide från Socialstyrelsen med information om hemtjänstverksamheter och boenden i Sverige.

Äldreguiden - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.