Borlänge kommuns logotyp

Nyhöjden

Nyhöjden är beläget på Borlänge sjukhusområde med närhet till Bergebo motion- och fritidsområde. Nyhöjden består av flera olika boendeformer, fördelat på 42 platser. 

På Nyhöjden arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med våra boenden i fokus. Boendeformerna vid Nyhöjden presenteras närmare nedan.

Demensboende

Eget boende för dig som har en demensdiagnos/problematik. 

Boendeplatser för finsktalande

Fast boendeplats för dig som är finsktalande och behöver permanent hjälp och omvårdnad. 

Oavsett boendeform hos oss är vårt arbete utformat för att utgå från dig och dina behov. Aktiviteter planeras in veckovis i utifrån biståndsbeslut samt personliga önskemål.

Läs mer om hur det är att bo på ett äldreboende.

Information om avgifter inom äldreomsorg

Kontakt

Dalen

0243 - 662 86

Älven

0243-662 89

Åsen

0243 - 661 37

Samordningssköterska

0243-662 98

Sjuksköterskeexpeditionen för växelvård

0243-662 76

Sjuksköterskeexpeditioen för korttidsboende

0243-662 28

Sjuksköterskeexpeditionen Dalen

0243-661 32