Borlänge kommuns logotyp

Nyhöjden

Nyhöjden ligger vid Borlänge sjukhusområde. Här arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och erbjuder flera olika boendeformer.

På Nyhöjden finns totalt 40 platser, varav några är tillfälliga och andra är permanenta. De olika boendeformerna presenteras närmare nedan.

Nyhöjden korttids

Korttidsboende är till för dig som under en tid inte kan klara dig i din vanliga miljö eller i ditt vanliga boende. Du kan få komma till ett korttidsboende i väntan på ett annat boende eller om du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse. Du kan också beviljas vistelse på ett korttidsboende för att dina anhöriga ska få möjlighet att vila.

För vistelse på korttids behövs ett biståndsbeslut. Vänd dig till biståndsenheten inom sociala sektorn för ansökan och utredning.

Korttidsplatser

Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma.

Korttidsplatser med inriktning demens

Tillfälligt boende för dig som har en demensdiagnos/problematik.

Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma. Kortidsplatserna ger även närstående en möjlighet att få avlastning under en tidsbegränsad period.

Växelvårdsplatser

Boendeform för dig som behöver regelbunden avlastning och hjälp. Hos oss kan du växla mellan hemmet och växelvården.

Demensboende

Nyhöjden har åtta boendeplatser med inriktning demens på avdelning Dalen.

Kontakt

Adress: Bergebyvägen 9

Dalen boende

Telefon: 0243 - 662 86

Älven korttids

Telefon Älven A: 0243-662 89
Telefon Älven B: 0243 - 664 13

Åsen korttids

Telefon: 0243 - 661 37

Åsen vöxelvård

Telefon: 0243 - 737 21