Borlänge kommuns logotyp

Tunagården

Tunagården är ett vård- och omsorgs boende beläget i stadsdelen Romme fem kilometer utanför centrala Borlänge. Huset har två våningar med 59 lägenheter fördelade på sex avdelningar. Lägenheterna är cirka 20 kvadratmeter stora.

I omgivningarna finns öppna landskap med åkrar och grönska. I samband med inflytt etableras kontakt med kontaktperson som sedan kommer att vara den personal som boende och anhörig har stor kontakt med. Kontaktpersonen och boende kommer tillsammans överens om önskemål i vardagen ska se ut och överenskommelsen skrivs ned i en genomförandeplan.

Personalen på Tunagården arbetar utifrån Borlänge kommuns värdegrund. På Tunagården finns under vardagarna personal som arbetar med att aktivera boende med till exempel högläsning, filmvisning, sällskapsspel, bingo och uteaktiviteter. Utöver det har Tunagården återkommande besök av bland annat körer, spelmän och kyrkan. Man gör även vissa utflykter. På gården finns hönsgård med frigående höns.

Läs mer om hur det är att bo på ett äldreboende.

Kontakt

Gruppledare

0243-749 64

Nattpersonal

0243-662 24

Avdelning 1

0243-664 67

Avdelning 2

0243-664 61

Avdelning 3

0243-664 63

Avdelning 4

0243-664 64

Avdelning 5

0243-664 62

Avdelning 6

0243-664 66

Sjuksköterskeexpeditionen

0243-664 65