Borlänge kommun

Att bo på äldreboende

Äldreboende, som även kallas, särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

Omvårdnad och service

Omvårdnad innefattar till exempel hjälp med hygien, att göra sig i ordning för dagen eller natten, tillsyn och stöd vid förflyttningar och måltider. Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål. Du kan välja att äta i din lägenhet/ rum eller i den gemensamma matsalen. Service är hjälp med sådant som tvätt, städning och mindre inköp. Du möblerar själv med egna möbler förutom säng.

Hälso- och sjukvård och rehabilitering

På äldreboendet finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska till hands dygnet runt. Läkare från vårdcentralen besöker boendeenheten regelbundet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer ditt behov av rehabilitering och ser till att du får de hjälpmedel du behöver.

Du betalar själv för mediciner och avgifter för besök hos läkare. Högkostnadskort gäller.

Aktiv och meningsfull vardag

Du ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag utifrån din förmåga och dina intressen. Om du vill göra saker tillsammans med andra har du möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som t ex utevistelse och underhållning. Borlänge kommun har inspiratörer anställda som har i uppgift att skapa aktiv och meningsfulla aktiviteter för personer som bor i våra särskilda boenden.

Du är med och planerar

Det stöd och den omvårdnad du får planeras tillsammans med dig och ska utgå från din livssituation och dina behov. Du får en egen kontaktperson i personalgruppen. Du och din kontaktperson kommer tillsammans överens om hur din vardag ska se ut. Överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för lägenheten/rummet (hushållsel ingår), en avgift för mat samt en omvårdnadsavgift. Avgiften för omvårdnad beror på inkomsten men du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa. För mer information se vår sida för avgifter inom äldreomsorgen.

Information om avgifter inom äldreomsorgen