Borlänge kommuns logotyp

Korttidsboende, Nyhöjden korttids

Korttidsboende är till för dig när du under en tid inte kan klara dig i din vanliga miljö eller i ditt vanliga boende

Du kan få komma till ett korttidsboende i väntan på ett annat boende eller om du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse. Du kan också beviljas vistelse på ett korttidsboende för att dina anhöriga ska få möjlighet att vila.  För vistelse på korttidsenheten behövs ett biståndsbeslut. Vänd dig till biståndsenheten inom sociala sektorn för att ansökan och utredning.

Nyhöjden korttids

Nyhöjden ligger beläget på Borlänge sjukhusområde med närhet till Bergebo motion- och fritidsområde.  På Nyhöjden arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med våra boenden i fokus. Nyhöjden består av flera olika boendeformer, fördelat på 42 platser. Boendeformerna vid Nyhöjden presenteras närmare nedan.

Korttidsplatser, med inriktning demens

Tillfälligt boende för dig som har en demensdiagnos/problematik.

Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att fortsatt kunna klara av att bo hemma. Även en möjlighet för närstående att få avlastning under en tidsbegränsad period. 

Korttidsplatser

Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att fortsatt kunna klara av att bo hemma. 

Växelvårdsplatser

Boendeform för dig som behöver regelbunden avlastning och hjälp, hos oss kan du växla mellan hemmet och växelvården. 

Läs mer om hur du ansöker om stöd enligt socialtjänstlagen

Adress: Bergebyvägen 9

Dalen
Telefon: 0243 - 662 86

Älven
Telefon Älven A: 0243-662 89
Telefon Älven B: 0243 - 664 13

Åsen
Telefon: 0243 - 661 37