Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dalen
Telefon: 0243 - 662 86
Älven
Telefon Älven A: 0243-662 89
Telefon Älven B: 0243 - 664 13
Åsen
Telefon: 0243 - 661 37
Dela sidan på sociala medier

Korttidsboende, Nyhöjden korttids

Korttidsboende är till för dig när du under en tid inte kan klara dig i din vanliga miljö eller i ditt vanliga boende

Du kan få komma till ett korttidsboende i väntan på ett annat boende eller om du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse. Du kan också beviljas vistelse på ett korttidsboende för att dina anhöriga ska få möjlighet att vila.  För vistelse på korttidsenheten behövs ett biståndsbeslut. Vänd dig till biståndsenheten inom sociala sektorn för att ansökan och utredning.

Nyhöjden ligger beläget på Borlänge sjukhusområde med närhet till Bergebo motion- och fritidsområde.  På Nyhöjden arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med våra boenden i fokus. Nyhöjden består av flera olika boendeformer, fördelat på 42 platser. Boendeformerna vid Nyhöjden presenteras närmare nedan.

Demensboende
Eget boende för dig som har en demensdiagnos/problematik.  

Korttidsplatser, med inriktning demens
Tillfälligt boende för dig som har en demensdiagnos/problematik.

Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att fortsatt kunna klara av att bo hemma. Även en möjlighet för närstående att få avlastning under en tidsbegränsad period.  

Korttidsplatser
Tillfälligt boende för dig som har svårt att klara dig själv efter en sjukhusvistelse eller sjukdom samt för dig som behöver tillfälligt stöd för att fortsatt kunna klara av att bo hemma.  

Växelvårdsplatser
Boendeform för dig som behöver regelbunden avlastning och hjälp, hos oss kan du växla mellan hemmet och växelvården.  

Boendeplatser för finsktalande
Fast boendeplats för dig som är finsktalande och behöver permanent hjälp och omvårdnad. 

Oavsett boendeform hos oss är vårt arbete utformat för att utgå från dig och dina behov. Aktiviteter planeras in veckovis i utifrån biståndsbeslut samt personliga önskemål.

 

Ansök om stöd

Läs mer om hur du ansöker om stöd enligt socialtjänstlagen

Sidan senast uppdaterad