Borlänge kommuns logotyp

Maten i särskilt boende

Maten och måltiderna ser många framemot och kan vara dagens höjdpunkt. På särskilt boende erbjuds två varma vällagade och näringsrika måltider varje dag, lunch och middag. Utöver det serveras frukost och mellanmål.

I Borlänge kommun har vi ett helhetsperspektiv på måltiderna, maten är så mycket mer än bara en måltid. Servering, omgivning, umgänge likaväl som näringsinnehåll, miljö och hygien är några av de viktiga faktorerna att ta hänsyn till vid planering av måltiderna. Vi eftersträvar att det ska vara inbjudande och en positiv upplevelse vid matborden!

När vi åldras förändras våra kroppar och aptiten kan försämras samtidigt som behovet av vissa näringsämnen ökar. Det gör att äldre människor riskerar att få i sig för lite energi och näring. För att förebygga undernäring är det viktigt att få i sig näringsrik mat och vid behov anpassar vi självklart måltiderna. Behoven av anpassning kan till exempel bero på svårigheter att tugga och svälja. Det kan också handla om andra medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Näringsriktig och hälsosam

Maten för äldre och sjuka ska vara nyttig, stärkande och näringsinnehållet i lunch och middag ska följa de svenska näringsrekommendationerna. Vid planering av meny är det många faktorer att ta hänsyn till och vi gör vårt bästa för att få en så genomtänkt meny som möjligt. Detta gäller även för frukost och mellanmål som också ska vara goda, inbjudande och näringsrika.

Måltidernas fördelning över dygnet

För att våra boende ska få i sig tillräckligt mycket energi och näring behöver måltiderna fördelas jämnt över dygnet. På boendet erbjuds minst sex måltider per dag; frukost, lunch och middag samt tre mellanmål/fika, detta enligt rekommendationer från Livsmedelsverket. De som behöver kan få också extra mellanmål när som helst på dygnet.

Vår ambition, för att minska risken för undernäring, är att det inte ska gå mer än 11 timmar mellan dagens sista måltid och nästa dags första måltid.

Många har ansvar

Det finns många olika yrkesgrupper som har engagemang och ansvar för maten och måltiderna i särskilda boenden, till exempel undersköterskor och vårdbiträden, chefer på olika nivåer, kockar samt dietist.

Miljösmarta måltider

Vi jobbar aktivt med att minska klimatavtrycket som maten medför. Det innebär bland annat att arbeta på att minska matsvinn, att välja ekologiska livsmedel och/eller närproducerat i så stor uträckning som möjligt och att prioritera miljösmarta livsmedel.

Borlänge kommuns måltidspolicy

Måltidspolicyn tydliggör kommunens ansvar och inriktningar för att erbjuda Borlängeborna kvalitet och god service när det gäller den mat som upphandlas och erbjuds i verksamheterna.

Borlänge kommun vill erbjuda sina matgäster Sveriges trevligaste måltid. Genom att göra det skapar Borlänge kommun förutsättningar för goda matvanor och en god hälsa som ger energi till dagens aktiviteter.

Arbetet med måltider utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell, ett pussel med sex olika kvalitetsområden som är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Modellen visar även att en måltid är så mycket mer än bara maten på tallriken.

Måltidspolicy Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Pusselbitarna i måltidsmodellen som visar att måltiden ska vara god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker.