Borlänge kommuns logotyp

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Nedan hittar du information om:

 • dödsboanmälan,
 • vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader
 • fakta om borgerliga begravningar.

Begravningar och covid-19

Med anledning av den pågående situationen samlar myndigheten för stöd till trossamfunden, riktlinjer och rekommendationer samt information kopplat till COVID-19 och begravningar. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning utföras. Om den dödes tillgångar inte är tillräckliga kan det räcka med en dödsboanmälan.

Många praktiska och ibland även ekonomiska problem uppstår vid ett dödsfall. Av erfarenhet vet socialförvaltningen att det inte alltid finns tillgångar i ett dödsbo som helt täcker begravningskostnaderna.

För att ta del av när en dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning eller om och när det står klart att tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna och man kan behöva söka ekonomisk hjälp, kan du ta del av broshyren som finns längst ned på sidan.

Anmälan och frågor

Om du vill göra en dödsboanmälan eller har några frågor är du välkommen att kontakta socialförvaltningen.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. I begravningsavgiften ingår gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

I varje kommun finns ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten. Begravningsombuden utses av länsstyrelsen.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Information kan även ges av begravningsbyråerna.

När någon avlider

Att ge en anhörig en värdig begravning är en självklarhet för de anhöriga

Många praktiska och ibland även ekonomiska problem uppstår vid ett dödsfall. Av erfarenhet vet Socialförvaltningen att det inte alltid finns tillgångar i ett dödsbo som helt täcker begravningskostnaderna.

Efter att en anhörig tagit kontakt med Socialförvaltningen kommer en handläggare att ringa och informera om vilka handlingar som behövs för en ansökan om begravningskostnad och dödsboanmälan.

Vid ett dödsfall är det viktigt att inte betala några räkningar innan begravningskostnaden är betald. En anhörig kan meddela ev fordringsägare att ett dödsfall inträffat och att kontakt tagits med Socialförvaltningen.

När kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning?

Enligt lag, Ärvdabalken 20 kap 1 §, ska en bouppteckning upprättas efter en avliden person, i syfte att klarlägga tillgångar och skulder.

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om det finns mindre än 5 000 kr kvar när begravningskostnaden är betald eller om det inte finns tillgångar som helt täcker begravningskostnaden.

En bouppteckning kan göras hos en jurist/revisor eller kostnadsfritt genom blankett på Skatteverkets hemsida. Bouppteckningen ska därefter sändas till Skatteverket inom 3 månader efter dödsfallet.

De tillgångar som finns i ett dödsbo ska i första hand användas för att betala begravning. När man beställer begravningen är det därför angeläget att man om möjligt undersöker de ekonomiska förutsättningarna, även om det kan vara svårt att samla tankarna i sorgens stund.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Om den avlidnes tillgångar tillsammans med del av makes/makas/sambos tillgångar inte täcker kostnaderna för en begravning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Högsta skäliga kostnad för en värdig begravning i Borlänge kommun är max 16 184 kr, kostnad för gravsten max 6 600 kr (2021) samt kostnad för askgravplats inklusive namnplatta och skötsel 9 140 kr.

Autogiron ska avslutas så fort som möjligt och inga räkningar/skulder ska betalas innan begravningen är betald.

Ekonomiskt bistånd beviljas mot återkrav utifall skatteåterbäring och/eller försäkring utbetalas.

Föräldrar är skyldiga att efter förmåga stå för kostnader för minderåriga barns begravning.

Om den avlidne var gift eller sambo skall även makes/makas/sambos ekonomi redovisas.

Att tänka på vid ansökan om en dödsboanmälan/ekonomiskt bistånd:

 • Boet ska lämnas orört till dess att Socialförvaltningen gjort ett
  hembesök.
 • Stoppa de betalningar som dras via autogiro och ev fullmakter.
 • Inte betala några räkningar, förutom begravningsfakturan.
 • Ta reda på om försäkringar finns.
 • Säga upp lägenhet, el, telefon, tidningar mm.
 • Göra adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet.

En dödsboanmälan/ekonomiskt bistånd kan inte beviljas
om:

 • Dödsboet är tömt innan kontakt tas med handläggare (undantag
  om den avlidne bott i äldreboende eller liknande).
 • Dödsbodelägarna är oense eller om det finns oklarheter.
 • Det finns tillgångar över 5 000 kr när begravningskostnad och ev
  uppsägningshyra är betalda.
 • Den avlidne äger något som är ekonomiskt värdefullt.
 • Den avlidne har ägt fastighet eller har haft andra tillgångar de
  senaste åren.


När någon avlider Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Innehållet finns i texten ovan)

Riktlinjer för Borlänge kommun

Råd när en anhörig avlider

1177, Dödsfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177, Sorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet, sorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket, bouppteckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om begravning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.