Borlänge kommun

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Nedan hittar du information om:

 • bouppteckning och dödsboanmälan
 • vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader
 • begravning

Bouppteckning och dödsboanmälan

Enligt lag, Ärvdabalken 20 kap 1 §, ska en bouppteckning upprättas när en person dör. Syftet är att klarlägga tillgångar och skulder. En bouppteckning kan göras hos en jurist/revisor eller kostnadsfritt genom blankett på Skatteverkets hemsida. Bouppteckningen ska därefter skickas till Skatteverket inom 3 månader efter dödsfallet.

De tillgångar som finns i ett dödsbo ska i första hand användas för att betala begravning. När du beställer begravningen är det därför viktigt att du undersöker de ekonomiska förutsättningarna, även om det kan vara svårt att samla tankarna i sorgens stund.

Dödsboanmälan i stället för bouppteckning

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om det finns mindre än 5 000 kronor kvar när begravningskostnaden är betald eller om det inte finns tillgångar som helt täcker begravningskostnaden. Kontakta Borlänge kommun genom servicecenter, telefon 0243-740 00, om du vill göra en dödsboanmälan.

Hjälp med begravningskostnader

Många praktiska och ibland även ekonomiska problem kan uppstå vid ett dödsfall. Av erfarenhet vet socialförvaltningen till exempel att det inte alltid finns tillgångar i ett dödsbo som helt täcker begravningskostnaderna. Samtidigt är det en självklarhet för anhöriga att den som avlidit ska få en värdig begravning.

Om den avlidnes tillgångar tillsammans med del av makes/makas/sambos tillgångar inte täcker kostnaderna för en begravning, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.

Högsta skäliga kostnad för en värdig begravning i Borlänge kommun är idag 26 250 kronor minus de tillgångar som finns på den avlidnes konto från och med dödsdagen. Nedan följer några saker att komma ihåg/tänka på.

 • Ekonomiskt bistånd beviljas mot återkrav i de fall skatteåterbäring och/eller försäkring senare betalas ut till dödsboet.
 • Föräldrar är skyldiga att efter förmåga stå för kostnader för minderåriga barns begravning.
 • Om den avlidne var gift eller sambo ska även makes/makas/sambos ekonomi redovisas vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Att tänka på vid dödsboanmälan/ansökan om ekonomiskt bistånd

 • Lämna boet orört till dess att socialförvaltningen gjort ett hembesök.
 • Stoppa de betalningar som dras via autogiro och eventuella fullmakter.
 • Betala inga räkningar, förutom begravningsfakturan.
 • Ta reda på om försäkringar finns.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon, tidningar med mera
 • Gör adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta görs på den blankett som Skatteverket skickar till dödsboet.

Dödsboanmälan/ekonomiskt bistånd kan inte beviljas om:

 • Dödsboet är tömt innan kontakt tas med handläggare (undantag
  om den avlidne bott i äldreboende eller liknande).
 • Dödsbodelägarna är oense eller om det finns oklarheter.
 • Det finns tillgångar över 5 000 kronor när begravningskostnad och eventuell
  uppsägningshyra är betalda.
 • Den avlidne äger något som är ekonomiskt värdefullt.
 • Den avlidne har ägt fastighet eller har haft andra tillgångar de
  senaste åren.

Begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. I begravningsavgiften ingår gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

I varje kommun finns ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten. Begravningsombuden utses av länsstyrelsen.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Du kan även få information från begravningsbyrån.