Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort. Nedan hittar du information om dödsboanmälan, vad som gäller när den avlidnes tillgångar inte täcker nödvändiga kostnader och fakta om borgerliga begravningar.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning utföras. Om den dödes tillgångar inte är tillräckliga kan det räcka med en dödsboanmälan.

Många praktiska och ibland även ekonomiska problem uppstår vid ett dödsfall. Av erfarenhet vet socialförvaltningen att det inte alltid finns tillgångar i ett dödsbo som helt täcker begravningskostnaderna.

För att ta del av när en dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning eller om och när det står klart att tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna och man kan behöva söka ekonomisk hjälp, kan du ta del av broshyren som finns längst ned på sidan.

Anmälan och frågor

Om du vill göra en dödsboanmälan eller har några frågor är du välkommen att kontakta socialförvaltningen.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. I begravningsavgiften ingår gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

I varje kommun finns ett begravningsombud som kontrollerar att detta fungerar och att begravningsavgiften från personer som inte tillhör Svenska kyrkan endast används till att bekosta begravningsverksamheten. Begravningsombuden utses av länsstyrelsen.

Vid frågor om borgerlig begravning är du välkommen att kontakta socialförvaltningen. Information kan även ges av begravningsbyråerna.

Sidan senast uppdaterad