Borlänge kommuns logotyp

Råd när en anhörig avlidit

Att börja med:

Meddela dödsfall
När du fått besked om att en anhörig eller vän har avlidit är det viktigt att du tar kontakt med anhöriga och eventuell arbetsgivare. Vet ni inte om några nära släktingar? Kontakta kommunen som kan förvalta dödsboet tills eventuella släktingar hittas.

Husdjur
Har den avlidne husdjur? Kan ni inte själv kan ta hand om husdjuret så kan ni höra er för om någon i er närhet kan ta hand om husdjuret. I annat fall kan ni kontakta t ex katthemmet eller andra organisationer för omplacering av husdjuret.

Efter några dagar:

☐ Bostaden
Töm kylskåpet, kasta färskvaror, släng sopor, sänk värmen och töm brevlåda.

☐ Dödsfallsintyg
Beställ ”Dödsfallsintyg och släktutredning” från Skatteverket.

☐ Den avlidnes ekonomi
Kolla upp den avlidnes ekonomi, tillgångar och skulder. Det är viktigt att veta personens tillgångar för att kunna beställa en gravsättning/begravning till en rimlig kostnad.

☐ Autogiron och räkningar
Stoppa autogiron och överföringar genom att kontakta den avlidnes bank.
Inga räkningar ska betalas förutom begravningskostnader.
Andra räkningar betalas senare när alla begravningskostnader är betalda, inklusive bouppteckning och om det finns några pengar kvar efter detta.

☐ Kontoutdrag
Kontoutdrag med transaktioner kan fås genom att vända sig till den avlidnes bank/banker med dödsfallsintyg och egen legitimation. Kapital och räntebesked skickas ut av banken till den avlidnes adress.

☐ Den avlidne har små tillgångar, ej så att de räcker att bekosta dennes begravning
Har den avlidne inte tillräckligt med pengar på sina konton för att bekosta gravsättningen/begravningen behöver ni kontakta kommunen innan ni beställer begravningen. Be att få prata med en dödsbohandläggare. Ekonomiskt bistånd till gravsättning/begravningskostnad kan beviljas men det är dock en begränsad summa och det beviljas till gravsättning. Ekonomiskt bistånd beviljas mot återkrav utifall försäkring, återbetalning och/eller skatteåterbäring utfaller.

☐ Den avlidne har tillräckligt stora tillgångar att själv bekosta dennes begravning
Om den avlidne har tillgångar att själv bekosta sin begravning så kontaktar ni en begravningsbyrå. En bouppteckning behöver göras och ni anhöriga kan göra den själv via Skatteverkets hemsida om den är enkel. Vill man inte göra den själv eller inte kan det själv kan man kontakta en revisor, jurist eller begravningsbyrå som kan hjälpa er att göra bouppteckningen. Alla dödsbodelägare behöver skriva under bouppteckningen, om de i annat fall inte lämnar en fullmakt.

☐ Ekonomiskt bistånd från kommunen
Det är viktigt att tidigt ta kontakt med en dödsbohandläggare på kommunen om man vill ansöka om ekonomiskt bistånd. När rätten till ekonomiskt bistånd utreds så medräknas alla de tillgångar som finns i dödsboet, inga skulder. Det är en begränsad summa som kan beviljas till gravsättning/begravning. Ekonomiskt bistånd från kommunen går i första hand till en värdig gravsättning/begravning.

☐ Sambo/gifta
Om den avlidne var sambo eller gift så finns ett försörjningsansvar för den efterlevande mot den avlidne, detta gäller även för begravningskostnad, oavsett om det finns ett äktenskapsförord.

☐ Tillgångar hus
Om den avlidne har hus eller är delägare i ett hus så är dödsboet inte berättigad till ekonomiskt bistånd för begravning eller dödsboanmälan.
Dödsboet hänvisas då till att själv bekosta begravning och bouppteckning.

☐ Inga kända släktingar
Kontakta kommunen som då tar förvaltning av dödsboet under tiden man söker arvsberättigade släktingar. Detta gäller även om det finns ett testamente, då de arvsberättigade släktingarna har rätt att komma till tals.

☐ Boka gravsättning/begravning
Kontakta en begravningsbyrå och beställ gravsättning/begravning.
Tänk på att du som beställare är ansvarig för gravsättnings/begravningskostnaden om dödsboet inte kan betala. Finns det inte så mycket pengar i dödsboet så är det viktigt att hålla sig till kommunens maxbelopp.

Efter en vecka eller två:

☐ Lägenhet
Hyreslägenhet: om lägenheten sägs upp inom 1 månad efter dödsfallet är det 1 månads uppsägningstid.
Sägs lägenheten upp efter 1 månad efter dödsfallet är det 3 månaders uppsägning.
Vill man söka ekonomiskt bistånd från kommunen till begravning eller dödsboanmälan är det viktig att inget har tagits från hemmet innan ett hembesök av kommunen kan göras.
Om lägenheten är tömd kan inte ekonomiskt bistånd eller dödsboanmälan beviljas.

☐ Tömma och städa lägenhet
Du som anhörig har ingen skyldighet att tömma eller städa lägenheten.
Hyresvärden har avtalet med den avlidne. Det blir då dödsboet som får betala för tömningen och städning av lägenheten till sin hyresvärd, om dödsboet kan detta.
Anhöriga har rätt att ta det ni vill av den avlidnes tillhörigheter, så länge alla dödsbodelägarna är överens.

☐ Hus
Töm brevlådan regelbundet. Är det vinter eller kallt ute behöver värmen vara på, men kan sänkas. Kolla att alla fönster är stängda och alla dörrar ordentligt låsta. Det är viktigt att vårda huset tills arvskifte skett, detta inkluderar att se till att försäkringar för huset betalas.

☐ Bil
Finns det en bil av större värde behöver försäkringen betalas tills det blir bestämt vad som ska göras med bilen. Det är viktigt att bevara värdet på bilen. Om ni vill ansökan om ekonomiskt bistånd till begravning behöver bilen värderas och kommer att medräknas som tillgång.

☐ Försäkringar
Glöm inte bort att kontrollera vilka försäkringar som finns. Ibland har den avlidne en begravningsförsäkring. Om den avlidne har ett arbete så är den avlidne försäkrad via sin arbetsgivare. Kontakta arbetsgivaren för mer information.

☐ Abonnemang/prenumerationer
Telefonabonnemang behöver sägas upp så fort som möjligt.
Avsluta tidningar, medlemskap i föreningar mm.
Om man avslutar en prenumeration i förtid kan en återbetalning göras och utbetalas sker oftast via utbetalningsavi. Utbetalningsavier kan sättas in gratis på den avlidnes bank till den avlidnes konto.

☐ Adressändring
Gör en adressändring till Skatteverket på det papper som Skatteverket skickar ut. Detta adressändrar dock endast hos Skatteverket. Det är gratis.
För att göra en adressändring hos andra företag behöver ni ringa runt till alla för att adressändra. På så sätt kan dödsboets post komma hem till er i stället för dödsboets tidigare bostad.
Om ni gör en vanlig adressändring kostar detta pengar som ni får stå för själva om inte dödsboet kan stå för kostnaden.

Bankkort mm
Klipp bank- och kreditkort, ID-kort, pass och körkort.

☐ Sociala medier
Glöm inte att det är många som har Facebook, Twitter, Instagram mm. Även dessa behöver kontaktas för att avsluta konton.
Det kan vara bra att i början ändra sidorna till att meddela den avlidnes vänner att personen har dött och låta vännerna skicka en sista hälsning, innan kontot avslutas.

☐ Bouppteckning
En bouppteckning ska helst göras inom ett par månader efter dödsfallet. Detta kan ni göra själva via Skatteverkets hemsida som är gratis eller via en revisor, jurist eller begravningsbyrå men detta kommer att kosta.

☐ Dödsboanmälan
Dödsboanmälan är ett alternativ till bouppteckning och kan beviljas under vissa förutsättningar. Kan endast göras av kommunen.
Har dödsboet mycket tillgångar så är detta inte ett alternativ.

Längre fram:

Deklaration
Glöm inte att ni behöver deklarera för dödsboet. Den avlidne kan ha rätt till skatteåterbäring.
Om dödsboet har beviljats ekonomiskt bistånd mot återkrav så vill kommunen ha tillbaka det ekonomiska bistånd de beviljat.
Kvarskatt betalas inte förrän alla begravningskostnader är betalda och om dödsboet kan betala den.

Skulder
Kommunen beaktar inte skulder utan ser endast till de tillgångar som finns. Begravningskostnader ska prioriteras.
När begravningskostnaderna är betalda får resterande skulder dela på det som blir över.
Alla skulder räknas då ihop, sedan räknar man ut vilken procent varje skuld har av den totala skulden.
Varje skuld får sedan den procent de har av den totala skulden, av de tillgångar som återstår.
Viktigt att komma ihåg är att man inte ärver några skulder, såvida man inte själv också står på skulden.

☐ Kronofogden
Finns det skulder hos Kronofogden är det viktigt att tänka på att betala begravningsfakturan så fort som möjligt. Kronofogden kan gå in på dödsboets konto och ta alla pengar på kontot inklusive begravningsförsäkringspengar, om kontot inte är namngett till ”Begravning”.

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta dödsbohandläggarna på kommunen på 0243-74 000.

  • Ingen giltig användare vald.