Borlänge kommuns logotyp

Riktlinjer Borlänge kommun

Anhöriga ansvarar i första hand för att ta hand om ett dödsbo.

Förvaltning

Kommunen kommer in då det inte finns några kända anhöriga och tar då reda på om det finns några arvsberättigade anhöriga som kan ta över vården av dödsboet. Hittas inga arvsberättigade anhöriga eller testamentstagare överlämnas dödsboet till Allmänna Arvsfonden.

Kommunen kan även gå in om de anhöriga vägrar att ta hand om dödsboet men de anhöriga behöver då ta kontakt med kommunen och skriva på fullmakter så att kommunen kan ta över vården av dödsboet.

Kommunen har rätt att ta betalt för det jobb de lägger ner på tillfällig förvaltning.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan beviljas under vissa förutsättningar när dödsboet inte har tillräckligt med tillgångar till en skälig gravsättning enligt Borlänge kommuns riktlinjer, se nedan.

En skälig gravsättning kan innefatta:

 • Kista
 • Urna
 • Blomdekoration
 • Sveparbete
 • Transport inom kommunen
 • Dödsannons
 • Gravsten

Skälig begravningskostnad

Högsta skäliga kostnad för en värdig begravning i Borlänge kommun är idag 26 250 kronor minus de tillgångar som finns på den avlidnes konto från och med dödsdagen.

Kostnad för tömning och städning av den avlidnes bostad ingår inte i vad som räknas som skälig levnadsnivå. Vill man inte göra detta själv kan man överlämna tömning och städning till hyresvärden som då kommer att skicka en faktura till den avlidnes dödsbo och fakturan ska betalas först efter att alla begravningskostnader är betalda, om det finns pengar kvar i dödsboet.

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnader. Privata och allmänna skulder kommer i andra hand och betalas om något återstår när alla begravningskostnader är betalda.

Dödsboets tillgångar är: dödsboets tillgångar på dödsdagen samt eventuella tillgångar som inkommer efter dödsdagen som t ex pension, lön, skatteåterbäring, försäkringar och återbetalningar.

Autogiron, hyra och el ska sägas upp så fort som möjligt.

Räcker inte dödsboets tillgångar kan bistånd beviljas till mellanskillnaden mellan de tillgångar som finns i dödsboet och upp till vad en enkel men värdig gravsättning enligt Borlänge kommun får kosta. Kommunen utreder om ekonomiskt bistånd kan beviljas.

Gift/sambo/partnerskap

Efterlevande partner/sambo har ett försörjningsansvar gentemot den avlidne som även gäller begravningskostnader. Vi behöver därför även ha uppgifter om den efterlevande partnern för att se vad denne kan bidra med.

Föräldrar

Föräldrar är skyldiga att efter förmåga stå för kostnader för minderåriga barns begravning.

Vi behöver följande uppgifter:

 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skattemyndigheten)
 • Kapital/räntebesked samt kontoutdrag
 • Uppgifter om tillgångar och skulder
 • Uppgifter om hyreskostnad och elkostnad

Dödsboanmälan

En bouppteckning ska alltid göras till Skatteverket när någon har avlidit. Detta ska göras inom 3 månader efter dödsfallet. Anhöriga behöver inte vända sig till en jurist eller revisor för en bouppteckning utan kan själv göra en bouppteckning gratis på Skatteverkets hemsida.

I de fall där det finns mindre än 5 000 kr kvar efter att begravningskostnader är betalda, kan det i vissa fall beviljas en dödsboanmälan av kommunen.

En dödsboanmälan ersätter då en bouppteckning och kan endast göras av kommunen.

Dödsboanmälan barn

En dödsboanmälan för barn kan endast göras om barnets födds levande.

 • Ingen giltig användare vald.