Borlänge kommun

Ekonomi, försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

På försörjningsstöd- och rehabiliteringsenheten finns ett antal socialsekreterare och ekonomiassistenter som arbetar med försörjningsstöd. Här kan du få rådgivning i ekonomiska och sociala frågor. Kontakta kommunens växel så hjälper vi dig att hitta rätt.

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv.

En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Rätten till försörjningsstöd regleras i Socialtjänstlagen (4Kap. 1§).

1177 Ekonomiskt stöd Länk till annan webbplats.

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, såsom kostnader för kläder, mat och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. Vid varje ansökan görs en individuell prövning för att utreda vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Vart vänder jag mig om jag vill söka försörjningsstöd?

Har du ekonomiska problem och vill söka försörjningsstöd ringer du vår mottagning eller via Kommunens servicecenter (se längst ner på webben).

För dig som ringer första gången eller inte har någon handläggare:

Kontakta mottagningen via kommunens servicecenter: 0243-740 00

Ordinarie telefontid: måndag - fredag kl. 10:00-12:00 samt 13:00-14:00

Vad krävs för att ha rätt till bistånd?

En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. Men det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgör om du kan få hjälp. Många faktorer vägs in, det sker alltid en individuell prövning. Att söka försörjningsstöd/socialbidrag innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att försöka lösa din situation.

Du och din handläggare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just Du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du skall nå dina mål.

Du som är arbetslös

Detta gäller om du är arbetslös:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du kan få och är kvalificerad för.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som är sjukskriven

Du som har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga:

  • Du som inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som styrker detta.

1177 Ekonomiskt stöd vid sjukdom Länk till annan webbplats.

Du som är föräldraledig

Detta gäller för dig som är föräldraledig:

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Från det att ditt barn är 1 år ska du återgå till ditt arbete alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Kontakta barnomsorgen i god tid för barnomsorgsplats.

Använd dina tillgångar

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Vad ska jag lämna in när jag ansöker om försörjningsstöd första gången?

När du har varit i kontakt med vår mottagning angående försörjningsstöd, så kommer du bli ombedd att lämna in olika uppgifter och papper. Se dokument "Lämna in vid ansökan om försörjningsstöd" för att ta del av vilka uppgifter och papper du ska inkomma med.

Detta ska du lämna in vid ansökan om försörjningsstöd (pdf) Pdf, 23.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Väntetider

Efter att alla uppgifter inkommit görs en utredning som tar några dagar, max två veckor och sedan får du beslut på din ansökan hemskickat. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det.

Om du får avslag eller delavslag på det du ansökt om

Om du inte är nöjd med ett fattat beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. När du får ett avslag på en ansökan får du information från handläggaren som fattat beslutet om hur du gör för att överklaga beslutet. Överklagan ska sändas till socialtjänsten som är skyliga att se över beslutet innan det skickads vidare till förvaltningsrätten för överprövning. Överklagan ska vara skriftlig och förutom personuppgifter innehålla information om vilket beslut som ska överklagas, varför du vill att beslutet ändras och vilken ändring du vill ha.

Blankett - överklaga ett beslut (pdf) Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt! Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av offentlighets och sekretesslagen.

Aktivitetsplikt införs 2024

Under första halvåret 2024 införs aktivitetsplikt i Borlänge kommun. Aktivitetsplikten gäller personer som får försörjningsstöd och skulle kunna arbeta om de hade ett jobb. Personer som är sjuka eller har sociala hinder berörs inte av förändringen.

Läs mer om aktivitetsplikten