Borlänge kommuns logotyp

Mitt försörjningsstöd

Den här sidan är till för dig som redan har kontakt med en socialsekreterare har ett pågående försörjningsstödsärende.

Viktig information till dig som söker försörjningsstöd

Ny handläggning vid ekonomiskt bistånd

Vi har gjort några förändringar för hur vi handlägger ekonomiskt bistånd. Detta kommer till en början att gälla de ansökningar som kommer in via vår e-tjänst men på sikt kommer det också att gälla för pappersansökningar.

I många fall är nu en fullständigt ifylld ansökan tillsammans med kontoutdrag tillräcklig som underlag för att vi ska kunna fatta ett beslut på din ansökan om ekonomiskt bistånd. Det här betyder att du inte behöver skicka in kopia på alla fakturor eller kvitton varje månad. Underlagen ska istället skickas in vid särskilda tillfällen som vi kallar för ”stickprovskontroller”. I ansökan fyller du/ni i alla inkomster, swish-insättningar och de utgifter du/ni vill ansöka om ekonomiskt bistånd för. Det är viktigt för att vi ska kunna fatta ett beslut.

Så kontrollerar vi dina uppgifter

Istället gör vi två typer av kontroller där vi kan begära in ytterligare handlingar. Antingen om handläggaren behöver utreda saken ytterligare eller i form av stickprov. Vid ett stickprov blir du slumpmässigt utvald att lämna in underlag för alla inkomster och utgifter för två månader tillbaka. Utifrån att stickproven är slumpmässiga kan det ske vid flera tillfällen ett antal månader i rad, eller i perioder inte alls. Vid återupprepade kontroller där det framkommer att ansökan inte överensstämmer med handlingarna/intygen kan bli av med möjligheten till stickprov och får istället varje månad redovisa alla handlingar.

Meddelande och begäran om ytterligare uppgifter eller handlingar kommer i första hand ske digitalt via vår e-tjänst och i andra hand via post eller telefonsamtal.

Det är viktigt att de uppgifter du lämnar in är rätt

Det är viktigt att du lämnar rätt information i din ansökan så att vi kan fatta beslut utifrån rätt uppgifter. Om beslutet är fattat på fel uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Misstänker vi att felaktiga uppgifter kan ha lämnats medvetet är vi enligt lag skyldiga att göra en polisanmälan. För att undvika felaktiga utbetalningar är vi också skyldiga att meddela andra myndigheter om för högt ekonomiskt stöd kan ha beslutats eller betalats ut av dem.

I e-tjänsten Mitt försörjningsstöd kan du ansöka om försörjningsstöd, se när din ansökan kom in och när den behandlas, se vad beslutet blev och varför, och om och när du får pengar ‐ och hur mycket. För att använda e-tjänsten behöver du en e‐legitimation och tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta. Det är bara du som kan se ditt ärende.

För att följa ditt ärende måste du logga in i e-tjänsten.

Aviseringar via e-post och sms är ännu ej aktiverat.

Instruktioner på olika språk

E-ansökan - Svenska.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Folder - E-ansökan.pdf Pdf, 871.8 kB, öppnas i nytt fönster.

E-ansökan - Somaliska.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

E-ansökan - Arabiska.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

E-ansökan Kurmanji.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

E-ansökan - Tigrinja.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Mitt försörjningsstöd

Genom e-tjänsten kan du:

  • ansöka om försörjningsstöd
  • se vem som är din/er handläggare och få tillgång till handläggarens kontaktuppgifter
  • se vilka personer som ingår i ärendet, t.ex. partner och barn
  • se om vi tagit emot din/er ansökan om försörjningsstöd
  • se eventuell begärd komplettering av ansökan
  • veta om och när beslut har fattats
  • se beräkning som ligger till grund för beslut
  • se om och när utbetalning sker samt hur det betalas ut
  • se historik över tidigare beräkningar och beslut

Logga in via BankID

För att kunna använda e-tjänsten måste du ha ett pågående försörjningsärende och ha ett personligt BankID. BankID är din elektroniska identitet som bekräftar för systemet att du är du och det skaffar du via din internetbank. Med mobilt BankID loggar du in säkert, det är bara du som kan se ditt ärende.

Om du är sambo eller gift måste båda anmäla er och ha tillgång till BankID. Det är också viktigt att socialtjänsten alltid har ett aktuellt telefonnummer eller e-postadress till er.

Så här fungerar Mitt Försörjningsstöd

Skärmklipp av Youtube-videon Mitt försörjningsstöd

Klicka på bilden ovan för att se videon Mitt försörjningsstöd på YouTube