Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Familj, barn och ungdom

I Borlänge kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska må bra och få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Borlänge kommun ska vara en bra plats för familjer att bo på. För att nå dit finns verksamheter som kan erbjuda dig råd, stöd och hjälp.

I menyn hittar du information om vilket stöd som vi kan erbjuda dig som familj, barn, ungdom, eller förälder.

Hitta snabbt:

Ungdomsmottagning

För dig som är ung. Läs mer här.

Samtalsstöd och rådgivning

Läs mer om den rådgivning och det stöd du kan få från Borlänge kommun.

Misstanke om barn som far illa

Läs mer om vad du kan göra.

Familjehem, kontaktperson

Läs mer om familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Sidan senast uppdaterad