Borlänge kommuns logotyp

Barnahus

Barnahus

En ängel

Välkommen till Barnahus i Dalarna

Målet med Barnahus i Dalarna är att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal.

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal som behöver ta del av barnets berättelse så att inte barnet behöver upprepa sig i förhör och intervjuer. På så sätt kan kvaliteten på de sociala utredningarna och på brottsutredningarna höjas och därmed ge ett säkrare underlag för relevant stöd.

Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.

På Barnahus i Dalarna ska även personer som i sin yrkesverksamhet möter barn kunna få råd.


Tillsammans klarar vi uppdragen bättre

Under 2020 och 2021 har Barnahus Dalarna fått projektmedel från Länsstyrelsen Dalarna för att ta fram förslag på hur vi tillsammans kan arbeta inom områdena hedersrelaterat våld (HRV) och prostitution och människohandel (PoM). En kartläggning genomfördes under våren och den omfattade socialtjänstens och skolans arbete med målgrupperna. I resultatet framkommer bland annat att det finns fortsatt behov av kunskap – både grundläggande kunskaper runt HRV och PoM. I intervjuerna framkom även att det finns ett behov av att utveckla samverkan och samordning i arbetet med utsatta.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här: PDF Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Samordnare:

Jennie Tärndal Hägglund och
Kristin Hamberg

Telefonnummer: 0243-747 10

 


Projektledaren arbetar 30 % från 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-30. Hon kommer att vara tillgänglig på telefon 0243-747 47 torsdag eftermiddagar och fredagar. Övriga tider nås hon på e-post: ann-karin.bohl@borlange.se och kan vid behov kontakta er för konsultation andra tider under veckan.