Borlänge kommuns logotyp

Barnahus

Barnahus

En ängel

Välkommen till Barnahus i Dalarna

Målet med Barnahus i Dalarna är att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal.

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal som behöver ta del av barnets berättelse så att inte barnet behöver upprepa sig i förhör och intervjuer. På så sätt kan kvaliteten på de sociala utredningarna och på brottsutredningarna höjas och därmed ge ett säkrare underlag för relevant stöd.

Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.

På Barnahus i Dalarna ska även personer som i sin yrkesverksamhet möter barn kunna få råd.


Regionalt initiativ – hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel

Förvaltningscheferna för socialtjänsten och styrgruppen för Barnahus i Dalarna har tagit initiativet att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen Dalarna. Detta för att, under 2020/21, se över behovet av strukturerat och länsgemensamt stöd för socialtjänsten och skolan i frågor som rör hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel i sexuellt syfte. Länsstyrelsen har beviljat Borlänge kommun medel för uppdraget att ta fram och förankra ett förslag på en länsgemensam funktion och arbetsstruktur. Under våren 2021 genomförs en kartläggning av behovet hos länets socialtjänst och skolor. Det sker via enkäter och intervjuer.

Förstudie

I den här förstudien beskrivs:

  • begreppen och omfattningen av de här typerna av våldsutsatthet
  • uppdraget med avgränsningar, intressenter och hur kartläggningen ska genomföras samt
  • en del av det nationella och regionala arbetet då det gäller att öka myndigheternas möjligheter att uppfylla uppdragen gentemot målgrupperna.

Förstudierapporten i sin helhet han du läsa här: PDFPDF

Kontakta oss

Samordnare:

Jennie Tärndal Hägglund och
Kristin Hamberg

Telefonnummer: 0243-747 10

 

Under veckorna 27 t o m 29 finns ingen samordnare tillgänglig under fredagarna.


Projektledaren arbetar 30 % från 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-30. Hon kommer att vara tillgänglig på telefon 0243-747 47 torsdag eftermiddagar och fredagar. Övriga tider nås hon på e-post: ann-karin.bohl@borlange.se och kan vid behov kontakta er för konsultation andra tider under veckan.