Barnahus - Borlänge kommun

Barnahus Dalarna

Välkommen till Barnahus i Dalarna

Målet med Barnahus i Dalarna är att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal.

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal som behöver ta del av barnets berättelse så att inte barnet behöver upprepa sig i förhör och intervjuer. På så sätt kan kvaliteten på de sociala utredningarna och på brottsutredningarna höjas och därmed ge ett säkrare underlag för relevant stöd.

Målgruppen för Barnahus är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.

På Barnahus i Dalarna ska även personer som i sin yrkesverksamhet möter barn kunna få råd.

Misstanke om brott

Misstänker du att ett barn utsatts för brott? Läs mer här.

Rutiner och riktlinjer för professionella

Här hittar du mer information till dig som kommer i kontakt med Barnahus i Dalarna i ditt yrke.

Information till dig som är förälder eller vårdnadshavare

Här kan du läsa mer om hur arbetet på Barnahus går till. Det går alltid bra att kontakta samordnare på Barnahus om du har några frågor.

Information till dig som är barn eller ungdom

Till Barnahus i Dalarna kommer barn och ungdomar för att få hjälp när man misstänker att de blivit utsatta för våldsbrott, sexualbrott eller andra övergrepp.

Kontakta oss

Samordnare:

Jennie Tärndal Hägglund och
Kristin Hamberg

Telefonnummer: 0243-747 10

Nyhet

Spridningskonferens Efter Barnförhöret

Nytt angående parkering