Borlänge kommuns logotyp

Hur går det till när man kommer till Barnahus?

Barnen och ungdomarna som kommer till Barnahus kommer till en anpassad och lugn miljö.

När barnet förhörs av barnutredare på Barnahus kan aktuella samverkansparter följa förhöret på en bildskärm. Förhören spelas in för att eventuellt användas i domstol. Metoden minskar antalet tillfällen som barnet behöver ge sin berättelse. Barnutredarna hos polisen arbetar enligt en särskild förhörsteknik, för att kunna säkerställa uppgifterna i ett barns berättelse, och får inte ställa ledande frågor.

Om barnet behöver läkarundersökas görs det på Barnahus eller på lasarettet av specialistutbildade barnläkare/rättsläkare.

Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet.

Många familjer hamnar i kris och kan behöva stöd och hjälp. Samordnarna på Barnahus kan erbjuda sådant stöd i det akuta skedet.

Förhör

Förhör med barnet sker ofta utan att vårdnadshavaren får veta det i förväg. Det är för att barnet har rätt att lämna sin berättelse till polisen utan påverkan från någon. Det är också viktigt att du som vårdnadshavare inte blir beskylld för att ha påverkat barnet innan förhöret. Som förälder får man därför veta att barnet varit på förhör direkt efter förhöret.

Eftersom man är förälder och är ansvarig för barnet, kan det väcka starka känslor att man fråntagits sitt föräldraansvar under en kort tid. Att någon annan har bestämt saker om barnet som man inte kunnat påverka.