Borlänge kommuns logotyp

Krisstöd

Krisstöd kan barn och dess föräldrar få via sin kommuns socialtjänst eller via regionens samtalsmottagning.

När det kommer fram uppgifter om att ett barn misstänks ha varit utsatt för brott leder det ofta till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos omgivningen. Barn kan till exempel oroa sig för vad som ska hända dem eller om de kommer att bli trodda. En del barn visar tydliga symtom på att inte må bra medan andra till synes verkar opåverkade.

För en förälder kan det uppstå en kris oavsett om man själv är misstänkt för brottet eller inte. En del reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella hanterat situationen. Många föräldrar oroar sig för hur deras barn mår eller har påverkats av det som hänt. I sådana situationer kan det vara viktigt att både barn och föräldrar får hjälp att prata om sina upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland behövs det stöd under en längre tid hos BUP. 

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta samordnarna på barnahus.