Borlänge kommuns logotyp

Trygghetspersoner

Barnen som kommer till Barnahus ska känna sig trygga.

Förskole- eller skolpersonal blir ibland ombedda av polisen att följa med som stöd till barnet, så kallad trygghetsperson.

En fullmakt upprättas av en eventuell särskild företrädare och överlämnas till socialtjänsten. Trygghetspersonens uppgift sådana gånger är att vara en trygghet för barnet i en situation som annars kan kännas främmande.

Trygghetspersonen sitter inte med och lyssnar på förhöret. De sitter i ett väntrum intill. Trygghetspersonen från ditt barns förskola eller skola kan inte ställas till svars för det som andra myndigheter har bestämt kring ditt barn. De har inte fattat några beslut och kan inte svara på några av dina eventuella frågor kring polisens förundersökning eller socialtjänstens utredning. Det är därför viktigt att du istället tar en direkt kontakt med de ansvariga på respektive myndighet om du har frågor.