Borlänge kommuns logotyp
Skärmklipp av videon Våld löser inget - om våld mot barn i Sverige på Youtube

Klicka på bilden ovan för att se videon Våld löser inget - om våld mot barn i Sverige på YouTube

Misstanke om brott

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott/övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. 

Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.

Ring gärna och konsultera socialförvaltningen i din kommun om du är osäker på om du ska göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.
Du som arbetar professionellt med barn har skyldighet att anmäla dina misstankar till socialförvaltningen.

Vad händer sedan?

Socialtjänsten har som uppgift att sätta barnets bästa i främsta rummet. I vissa fall blir barnets behov av skydd så stort att man måste agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter fara illa. I de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om behandlings- eller omsorgsstöd till familjer. Ring till den aktuella kommunens växel för att bli kopplad till rätt instans.

På kvällar och helger finns socialjour dit man kan vända sig. Detta nummer når man via kommunernas hemsida.

Vid akut eller överhängande fara för ett barn ring:
114 14 eller 112


Barnahus i Dalarna
0243-747 10