Borlänge kommun

Fotograf: Jockum Klenell

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Är du intresserad av att hjälpa?

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Välkommen att kontakta oss på familjehemsgruppen på barn- och ungdomsenheten. Du gör din intresseanmälan via hemsidan familjehemsverige.se:

Gör en intresseanmälan här (du länkas till familjehemsverige.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Dessa familjer kallades tidigare fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra barn bor i familjehemmet under en kortare tid och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation.

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, exempelvis en helg i månaden. Sådant stöd kallas kontaktfamilj. Det finns många anledningar till att barn och ungdomar kan behöva en kontaktfamilj. Ofta saknar den egna familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Kontaktperson

Kontaktperson till barn och ungdomar

Barn eller ungdomar som har svårt att själv ta sig för saker, känner sig ensamma eller behöver en förebild kan vara i behov av en kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet för olika kortare aktiviteter.

Kontaktperson till vuxna

Vuxna som är drabbade av psykisk ohälsa och har svårt att ta för sig olika aktiviteter, känner sig ensamma eller isolerade kan vara i behov av en kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag är att skapa en meningsfull fritid och utöka personens sociala nätverk.

Läs mer om olika typer av uppdrag på mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp?

Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj är stödinsatser som beviljas från socialtjänsten. Innan någon av dessa stödinsatser beviljas görs en utredning för att säkerställa att insatsen är rätt stöd. Välkommen att kontakta mottagningsgruppen på barn- och ungdomsenheten om du har frågor eller vill göra en ansökan.

Ny kontaktväg för er som redan är familjehem

Nu kan du skicka oss ett meddelande eller önskemål om större inköp, resor samt lämna in digitala kvitton på inköp. Genom att använda e-tjänsten riskerar du inte att skicka känsliga personuppgifter via e-post.

E-tjänst - kontakta familjehemsteamet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.