Borlänge kommun

Att vara familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Är du intresserad av att hjälpa barn, ungdomar eller vuxna med psykisk ohälsa som behöver extra stöd och hjälp i vardagen? Då kan du eller du och din familj få uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Att vara familjehem

Som familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som ska leva tillsammans med er. Barnet kan stanna några månader, något år eller bo kvar till det blivit vuxet. Precis som alla föräldrar är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet.

Det unika med att vara familjehemsförälder är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten. Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag och det är viktigt att ni känner att ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer.

Alla familjehem utreds

Eftersom det är socialtjänsten som har ansvar för ett placerat barn görs alltid en utredning av familjehemmet i syfte att ta reda på vilka resurser familjen har. Utredningen innehåller intervjuer med familjen, hembesök och registerkontroller. Socialtjänsten ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna ska ha någon särskild utbildning eller materiell standard.

Familjehem kan se olika ut, om man är ensamstående, sambo eller gift spelar mindre roll. Det viktigaste är att man kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att det finns både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj är ert uppdrag att ge stöd och avlastning till ett eller flera barn eller ungdomar. Det kan innebära att barnet får komma till ert hem till exempel en helg i månaden. Som kontaktfamilj ska ni erbjuda barnet en trygg miljö.

När socialtjänsten tillsätter en kontaktfamilj görs en utredning av kontaktfamiljen i syfte att ta reda på vilka resurser som finns i familjen. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, det viktigaste är att man har en trygg och stabil livssituation och har fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem.

Att vara kontaktperson

Ett uppdrag som kontaktperson innebär att man stöttar en persons utveckling och sociala kontakter. Uppdraget ser olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökande har. Ett exempel är att du träffar den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation.

När socialtjänsten tillsätter en kontaktperson genomförs en utredning av kontaktpersonen som består av en intervju och registerkontroll. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson. Det är däremot viktigt att man tycker om, respekterar och har tid att vara tillsammans med andra människor.

Ersättning

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Intresseanmälan och kontakt

Om du vill lämna intresse för att få bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller veta mer om vad ett sådant uppdrag innebär är du välkommen att kontakta familjehemsgruppen.

Gör en intresseanmälan för att bli familjehem eller jourhem här (du länkas till familjehemsverige.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.