Borlänge kommuns logotyp

Behov av kärleksfulla familjehem

Just nu är behovet av kärleksfulla familjehem extra stort och vi söker familjer som kan och vill ta emot ett barn omgående eller inom nära framtid. Vi söker särskilt familjer som redan haft barn familjehemsplacerade, men även andra familjer som är särskilt lämpliga.

Om du och din familj vill ta emot ett barn, kan du lämna en intresseanmälan via e-tjänsten längre ned på sidan.

Vill du och din familj ta emot ett barn?

Behovet av kärleksfulla familjehem är stort just nu. Vi söker därför familjer som:

1. Är eller har varit familjehem tidigare

 • Ni har redan idag ett barn placerat hos er och har plats för ett barn till.
 • Ni har tidigare haft ett barn placerat hos er via socialtjänsten i Borlänge.
 • Ni har tidigare haft ett barn placerat hos er via socialtjänsten i annan kommun eller via ett privat företag.

2. Har erfarenhet eller särskilda kunskaper

 • Ni har egen erfarenhet av barn med särskilda behov.
 • Ni har genom tidigare eller nuvarande arbete erfarenhet av barn med särskilda behov och/eller diagnos.
 • Ni har någon i familjen som har särskilda kunskaper, till exempel genom erfarenhet av eget missbruk eller psykisk ohälsa. Det är dock viktigt att den personen numera är drogfri och frisk sedan länge.

3. Har god människosyn, tid och förståelse

 • Ni har djupt kärleksfulla värderingar, empati och förståelse för andra människors skilda behov och förutsättningar.
 • Ni har tid att ta hand om ett barn som behöver mycket trygghet, kärlek, omvårdnad och uppmärksamhet.
 • Ni vill och har möjlighet att vara ett stabilt stöd för barnets skolgång, sociala kontakter och fritidsaktiviteter.

Lämna intresseanmälan

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem. Att fylla i uppgifterna och besvara frågorna tar omkring 20 minuter.

Intresseanmälan – familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att vara familjehem

Att vara familjehem är en kärleksfull handling och en möjlighet att bidra till att ett barn får trygghet och omvårdnad när de biologiska föräldrarna av olika skäl själva inte kan. De barn som blir placerade i familjehem har så gott som alltid någon form av trauma med sig. Det är därför oerhört viktigt att familjen som tar emot barnet har gott om kärlek, tid, tålamod, kunskap och ett gediget ansvarskännande.

Tänk extra noga på det här

 • Ett familjehem behöver vara redo för att det barn man tar emot behöver få stanna en lång tid, i många fall handlar det om flera år. Det är av stor betydelse för barnets trygghet och läkning att barnhet får stanna i en och samma familj. Innan ni beslutar er för att ta emot ett barn behöver ni därför ha tänkt igenom ert beslut noggrant.
 • Att lämna sin biologiska familj är ett trauma i sig. Det är också vanligt att barnen som behöver placeras i familjehem har levt i en svår situation under lång tid. Barn reagerar olika på känslomässig smärta och som familjehem behöver man vara beredd på beteenden som utmanar och ställer krav på stabilitet, tålamod, kunskap och stor förståelse.
 • Att ta emot ett barn ska ses som ett uppdrag som ställer höga krav på hela familjen. Socialtjänsten i Borlänge kommun har många års erfarenhet av lyckosamma familjehem som haft rätt intentioner och kunskap från start. Lika stor erfarenhet har socialtjänsten av familjer som tar emot barn av skäl som inte lever upp till det som krävs. Flertalet gånger har barn tvingats bryta upp från familjer som exempelvis sett uppdraget som en möjlighet att tjäna extra
  pengar eller som ersättning för sjukskrivning och arbetslöshet. Utifrån uppdragets svårighet, krav och barnhets behov av familjens engagemang avråder socialtjänsten från att ha sådana utgångspunkter.

Varje familj utreds noggrant

Socialtjänsten genomför en utredning av de familjer som lämnar intresse för att bli familjehem. I utredningen ingår:

 • Hembesök: Handläggare från socialtjänsten kommer hem till er för att se hur ni bor samt hur er familjesituation ser ut. Under besöket ställer vi frågor och besvarar de frågor ni har.
 • Djupintervju: I en djupintervju ställer socialtjänsten de frågor som ligger till grund för att avgöra er lämplighet som familjehem.
 • Referenstagning: Om ni varit familjehem i en annan kommun eller i privat regi kontaktar vi dessa för att ta referenser. Om någon sådan inte finns, ombeds ni att lämna annan referens som kan ge oss information och en upplysande bild utifrån uppdraget.
 • Registerutdrag: Registerutdrag från exempelvis Polisen Kronofogdemyndigheten görs i samband med utredningen.
 • Ingen giltig användare vald.