Borlänge kommuns logotyp

Föräldraskap/Faderskapsanmälan

För ett barns framtid är det viktigt att inga tveksamheter finns omkring föräldraskapet. Syftet med att fastställa föräldraskapet är att tillförsäkra barnet sitt ursprung, försörjning och arv, samt rätten till sina båda föräldrar.

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av handläggare vid familjerätten. För samkönade par behöver föräldraskapet alltid fastställas på familjerätten. Fastställande kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

För att göra en Föräldraskap/faderskapsanmälan använd vår e-tjänst. 

E-tjänst - Föräldraskap/Faderskapsanmälan Länk till annan webbplats.