Borlänge kommuns logotyp

Föräldrar Emellan

Föräldrar Emellan i Borlänge är ett nätverk vars syfte är att arrangera föreläsningar på olika teman som berör föräldraskapet.

I nätverket ingår Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, Pingstkyrkan, Korskyrkan, Kvarnforskyrkan, Adoptionscentrum, kommunens folkhälsostrateg samt Lokala brottsförebyggande rådet. Det finns utrymme för fler organisationer att ansluta sig till nätverket.

På grund av Coronapandemin kommer inga fysiska föreläsningar att arrangeras tills vidare.