Borlänge kommuns logotyp

Barn i föräldrars fokus – grupp för föräldrar i separation

När föräldrar separerar är det inte ovanligt att det uppstår svårigheter för föräldrarna att komma överens om frågor kring barnen. Det innebär också stora förändringar, och inte sällan olika grad av svårigheter, i barnens liv. Hur stora svårigheter separationen innebär för barnen är till stor del beroende av hur föräldrarna hanterar separationen.

Som förälder som genomgår/genomgått en separation har du möjlighet att delta i föräldragruppen "Barn i föräldrars fokus" som tagits fram av Rädda Barnen, där du kan få större kunskap om barns behov i olika situationer med hänsyn till deras ålder, utveckling och personlighet. Du får också hjälp med hur du ser på din egen del i konflikten, och hur du kan förhålla dig till den andre förälderns beteende och uttalanden.

Hur går utbildningen till?

Totalt träffas vi fyra gånger, två timmar per tillfälle. Vi håller till i Öppenvårdens lokaler på Maskinistgatan 8 i Borlänge (2 trappor upp).

Grupperna består av som mest 8 personer. Båda föräldrarna är välkomna att delta, men går då i separata grupper. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar.

Varje grupp leds av två gruppledare – en från kommunens öppenvård för barn och familj, och en från familjerätten.

Målet med föräldragruppen är att öka din förståelse som förälder för hur ditt agerande i separationen påverkar ditt barn, och hjälpa dig att öka dina förutsättningar att underlätta för ditt barn.

Jag vill veta mer eller anmäla mig till en grupp

Var och en som vill delta är välkommen att anmäla sig. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Vill du ha mer information om föräldragruppen Barn i föräldrars fokus, eller anmäla dig för att delta, så kan du kontakta familjerätten i Borlänge genom Borlänge kommuns servicecenter 0243-74 000 eller Öppenvården barn och familj på 0243-73 998 (lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort vi kan).

Kommande grupptillfällen

Under hösten 2024 planeras två föräldragrupper. Grupperna kommer hållas under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Minsta deltagarantal för att en grupp ska starta är 4 deltagare.

Kursstart 2 oktober 2024. Kl. 15.00-17.00 (därefter träffas gruppen kl. 15.00-17.00 den 9 oktober, 16 oktober och 23 oktober).

Kursstart 6 november 2024. Kl. 15.00-17.00 (därefter träffas gruppen kl. 15.00-17.00 den 13 november, 20 november och 27 november).

  • Ingen giltig användare vald.