Borlänge kommuns logotyp

Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, kontakta socialtjänsten som har möjlighet att ge skydd och stöd.

Kommentar kring ärende som hanterats av Borlänge kommuns socialtjänst (Publicerad: 07 maj 2020)

Oro för ett barn eller en ungdom kan handla både om barnets hemmiljö, exempelvis bristande föräldraförmåga, och om det egna beteendet, exempelvis missbruk eller kriminalitet hos en ungdom. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

Ansök om hjälp

Barn, ungdomar och föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten, via Borlänge kommuns servicecenter, för att få information eller för att ansöka om olika former av hjälp och stöd. Telefonnummer till servicecenter: 0243-740 00

Orosanmälan

Via e-tjänsten här nedanför kan du göra en orosanmälan både som yrkesverksam och som privatperson.

Anmälan som yrkesverksam

Du som arbetar med barn och ungdomar och misstänker att ett barn far illa är skyldig att göra en orosanmälan.

Anmälan som privatperson

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du också anmäla din oro till socialtjänsten. Anmälan av dig som privatperson kan göras anonymt.

E-tjänst Orosanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl hellre en gång för mycket

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa och rådfråga socialtjänsten. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Du gör det för barnets bästa och det kan i vissa fall vara avgörande för att ett barn ska få hjälp.

Rätt att vara anonym

När du som privatperson ringer till socialtjänsten och gör en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa har du rätt att vara anonym.

Kontakt

För att rådgöra inför en anmälan eller för att göra en anmälan kontaktar du socialtjänstens mottagningstelefon för barn och unga, via Borlänge kommuns servicecenter. Dessa samtal tas emot vardagar kl. 10-12 samt kl. 13-14.30.

Kontakt - servicecenter

Telefon: 0243-740 00

Lär dig mer om Socialtjänsten

På hemsidan "Koll på Soc" får du svar på dina frågor och får veta mer om hur socialtjänsten fungerar. 

Gå till Koll på Soc (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Läs mer om "Anmälan barn som far illa" hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177, När barn far illalänk till annan webbplats

1177, Bristande föräldraskaplänk till annan webbplats

1177, Sexuella övergrepplänk till annan webbplats

Hot och våldlänk till annan webbplats