Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, kontakta socialtjänsten som har möjlighet att ge skydd och stöd.

Du når socialtjänsten via Borlänge kommuns växel på telefonnummer 0243-740 00. Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla din oro till socialtjänsten. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att göra en orosanmälan.

Oro för ett barn eller en ungdom kan handla både om barnets hemmiljö, exempelvis bristande föräldraförmåga, och om det egna beteendet, exempelvis missbruk eller kriminalitet hos en ungdom. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

Ansök om hjälp

Barn, ungdomar och föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten för att få information eller för att ansöka om olika former av hjälp och stöd.

Anmäl hellre en gång för mycket

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa och rådfråga socialtjänsten. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Du gör det för barnets bästa och det kan i vissa fall vara avgörande för att ett barn ska få hjälp.

Rätt att vara anonym

När du som privatperson ringer till socialtjänsten och gör en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa har du rätt att vara anonym.

Kontakt

För att rådgöra inför en anmälan eller för att göra en anmälan kontaktar du socialtjänstens mottagningstelefon för barn- och unga via Borlänge kommuns växel på telefonnummer 0243-740 00.

Lär dig mer om Socialtjänsten

På hemsidan "Koll på Soc" får du svar på dina frågor och får veta mer om hur socialtjänsten fungerar. 

Gå till Koll på Soc (öppnas i nytt fönster)

Sidan senast uppdaterad