Borlänge kommuns logotyp

Öppenvården

Öppenvården barn och familj jobbar på uppdrag av socialtjänsten utifrån barn och ungas behov av stöd. Vår målgrupp är barn och unga mellan 0-20 år.

Till största del sker vårt arbete utifrån biståndsbeslut och uppdrag från socialtjänsten. Vill du som förälder eller ungdom ansöka om stöd från socialtjänsten vänder du dig till socialtjänstens gemensamma mottagning genom kommunens servicecenter, telefon 0243-740 00.

Rådgivande samtal

Öppenvården erbjuder också upp till fem rådgivande samtal till dig som är förälder och i frågor som gäller kortvariga stödbehov i ditt föräldraskap, där problemet du/ni behöver stöd kring är tillfälligt. De rådgivande samtalen är inte behovsprövade, och ingen dokumentation förs.

Gör vi bedömningen att svårigheterna är mer omfattande eller komplexa än att de kan hanteras med fem stödsamtal hänvisar vi dig till socialtjänstens gemensamma mottagning för att ansöka om stöd. Socialtjänstens gemensamma mottagning nås genom Borlänge kommuns servicecenter 0243-740 00.

Det kan vara svårt att veta var du ska vända sig med dina frågor och funderingar. Är du osäker så är du givetvis välkommen att höra av dig till oss för att rådgöra. Du kommer i kontakt med oss genom vår råd- och stödtelefon där du kan lämna ett röstmeddelande och ditt telefonnummer. Vi lyssnar av telefonen regelbundet och ringer upp dig så fort vi har möjlighet.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi har i grunden tystnadsplikt och sträng sekretess, men all personal på öppenvården omfattas av anmälningsskyldighet när vi fattar misstanke om att ett barn riskerar fara illa. Det betyder att om vi i kontakt med dig som förälder blir oroliga för ett barn är vi enligt lag skyldiga att bryta sekretessen och anmäla vår oro till socialtjänsten.

Hänvisning till familjerätt och familjerådgivning

  • Om du som förälder har frågor kring vårdnad, boende och umgänge för ditt barn, eller om ni som separerade föräldrar har svårt att komma överens i sådana frågor hänvisar vi till familjerätten som nås genom Borlänge kommuns servicecenter, telefon 0243-740 00.
  • Om ni som vuxna har svårigheter i er egen vuxenrelation hänvisar vi till familjerådgivningen, telefon 0243-664 50.

Missbruk och kriminalitet hos unga

Om du behöver stöd gällade missbruk eller kriminalitet hos unga finns Ex-it, en öppenvårdsverksamhet med fokus på att hjälpa och vara rådgivande i situationer som är svåra att ta sig ur på egen hand. Ex-it vänder sig till ungdomar mellan 13-21 år och berörda anhöriga.

Akut situation eller oro

Observera att om det är en akut situation eller du känner oro för att barn riskerar fara illa ska du vända dig till socialtjänstens mottagningsenhet via telefon 0243-740 00. Detta gäller helgfri måndag-fredag kl. 08:00-16:30.

Kvällar och helger

Vid akut situation utanför kontorstid, det vill säga kvällar och helger, når du socialjouren genom att ringa 112 och begära socialjour.

Öppenvården barn, unga och familj
Råd- och stödtelefon: 0243-739 98

Tala in ett röstmeddelande och lämna ditt namn och telefonnummer, så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.

Socialtjänstens mottagningsenhet (via Borlänge kommuns servicecenter)
0243-740 00
Utanför kontorstid kontakta socialjouren via 112

Familjerätt Öppnas i nytt fönster. (via Borlänge kommuns servicecenter)
0243-740 00