Borlänge kommuns logotyp
Vuxen håller om ett barn, syns bakifrån 

Stöd till föräldrar

Du som förälder kan få stöd i din roll som förälder. Se mer information om olika föräldrautbildningar här.

Connect  är en anknytningsbaserad föräldrautbildning som syftar till att hjälpa föräldrar till barn och tonåringar att utveckla förståelse och förmåga till ett uppmärksamt föräldraskap snarare än att undervisa och konstatera vad som är rätt och fel i föräldraskapet. Föräldrar träffas i små grupper med utbildade kursledare.

Ladnaan - att må bra. En föräldrautbildning på somaliska med ett tillägg anpassat för föräldrar som kommer från andra länder.Kursen bygger på Connect föräldrautbildning.

Trygghetscirkeln Barn visar sina behov av trygghet genom beteenden. Utifrån modellen "Trygghetscirkeln" får föräldrar redskap att hitta sin egen väg till att skapa och stärka anknytningen till sina barn. Utbildningen kan genomföras i grupp eller enskilt.