Borlänge kommuns logotyp

Hjälp och stöd till familjer

Familjeterapeutiskt samtalsstöd

Vi arbetar med barn, ungdomar upp till 25 år och deras föräldrar. Problematiken kan vara något du upplever helt individuellt. Det kan bero på svårigheter i relationen och kommunikationen inom familjen eller nätverket i övrigt. Vi arbetar utifrån dina och/eller din familjs behov av förändring. Ibland kan det vara skönt att få delge sina problem till någon som har tid att lyssna. Vi tror på ett förhållningssätt där vi fokuserar på relation och kommunikation inom familjen. Samtalen kan ske med dig, hela eller delar av din familj eller tillsammans med personer du vill ha med.

Stöd i hemmet och familjesamtal

Vi kan utifrån arbete i familjernas hemmiljö erbjuda stöd i föräldrarollen vilket kombinerat med andra insatser syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar och verka för att bygga på det positiva. Vi arbetar med att utveckla föräldrarollen i samtal med föräldrar och erbjuder möjlighet för barn att uttrycka tankar och känslor.

"Jag och min familj" - folder till dig som är förälder Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster.