Borlänge kommuns logotyp

Stöd och hjälp till barn och ungdomar

Alla kan vi någon gång hamna i en livssituation som är svår att hantera. Som förälder kan du känna en oro för ditt barn eller ungdom och det kan kännas svårt att räcka till. Ibland kan man behöva stöd och hjälp för att bearbeta svåra relationer till dem som står oss nära. Nedan ser du olika former av stöd som kan erbjudas till barn och ungdomar.

Trappan- För barn och unga som upplevt våld i sin familj

Trappan är en metod riktad till barn och ungdomar i åldern 5 – 18 år för att bearbeta upplevelser av våld i familjen eller i andra nära relationer. Den känsla av maktlöshet som drabbar barn och ungdomar då de upplever våld mot någon i familjen påverkar deras uppväxt. Trappan ger möjlighet till att upptäcka, förstå och bearbeta upplevelser av våld i nära relationer.

Linusgruppen

Många barn och tonåringar lever i en familj där någon vuxen är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger.

I Linusgruppen får du en möjlighet att se att du inte är ensam och förstå att det inte är ditt fel att en vuxen missbrukar. Bli starkare i att säga nej till sådant du inte vill och möjlighet att visa och uttrycka känslor.

Om du vill vara med i en Linusgrupp- eller bara vill prata med någon, kan du be någon vuxen kontakta oss eller ringa själv.

Det finns grupper för:

  • Lågstadiebarn
  • Mellanstadiebarn
  • Tonåringar

Unga på väg

Unga på väg är en Verksamhet som riktar sig till ungdomar
som är mellan 15-20 år. En samverkan mellan olika aktörer
vilka består av familjebehandlare och ungdomscoacher
från socialtjänsten samt ungdomshandledare på Arbetsmarknadsenheten.

Unga på väg - folder.pdf Pdf, 1 MB.

Medling

Vad är medling? Syftet med medling är att den som begått en brottslig handling får insikt i brottets konsekvenser och att den som utsatts för brott får möjlighet att bearbeta det som hänt. Både den som begått brott och den som blivit utsatt får möjlighet att vid ett möte sätta sig ner och prata om det som hänt. Målet är att minska de negativa följderna av brottet.

Vi kan erbjuda medling för lagöverträdare mellan 12 och 21 år. Medling sker som regel inte vid lagöverträdelser som begåtts inom den egna familjen. Medling är heller inte tillämpligt vid sexualbrott.

Förutsättningar för medling

  • frivilligt deltagande från gärningsperson och brottsutsatt
  • brottet är anmält till polisen
  • gärningspersonen har erkänt gärningen eller del i gärningen
  • medlingen hålls av en opartisk medlare

Ungdomstjänst

Ungdomar som begår brott när de är mellan 15 och 18 år, ( om särskilda skäl finns upp till 21 år ) kan av tingsrätten dömas till ungdomstjänst. Det innebär att du arbetar oavlönat ute i samhället.

Ofta kombineras detta med deltagande i annan särskilt anordnad verksamhet som består av samtal i olika former där det blir möjlighet att reflektera kring din livssituation, det aktuella brottet och hur det påverkar dig och din familj.

Kontakt

Öppenvården barn, unga och familj
Mottagningstelefon: 0243-739 98
Besöksadress: Stadshusgränd 6-8.

Du når oss säkrast måndagar-fredagar kl 11.30-12.30, men vi svarar i mån av tid på andra tider. Lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp!