Borlänge kommun

Stödboende och HVB

Talgoxen stödboende

Talgoxen är ett stödboende för ungdomar i åldern 16-21 år. Den största målgruppen är ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos föräldrarna.

Ungdomarna på Talgoxen bedöms vara tillräckligt mogna för eget boende (med hjälp av vuxenstöd) och behöver inte heller omsorgen från ett familjehem.

Kompassen HVB

Kompassen är ett HVB (hem för vård eller boende) för ungdomar 15-20 år som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller annan psykosocial problematik. Personalen på Kompassen arbetar behandlande och stöttande.

Kompassen HVB tar inte emot ungdomar där huvudproblematiken är droger/beroende.

  • Ingen giltig användare vald.