Borlänge kommuns logotyp

Unga på väg

Unga på väg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som är mellan 15 och 20 år. Verksamheten är en samverkan mellan olika aktörer så som familjebehandlare, ungdomscoacher och AME-ung. Insatsen lämnas som ett bistånd efter utredning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Välkommen till Unga på väg

Målgrupp: Ungdomarna kan ha svårt att komma ut och igång med sina studier eller ha svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi hjälper ungdomarna att hitta rätt för att komma vidare.

Hos oss får ungdomarna stöd och vägledning för att komma vidare till studier eller till ett arbete. Det kan vara att komma igång med rutiner i vardagen, aktiviteter som kan öka ungdomarnas eget välmående och förbättra deras förutsättningar att komma ut i utbildning eller arbete/praktik. Vi ger ungdomarna stöd och hjälp med bland annat strategier kring planering i vardagen, skolarbetet och välmående. Vi ger föräldrarna tillsammans med ungdomen tillfälle att i samtal med familjebehandlare få stöd i livssituationen. I kontakt med ungdomscoach kan ungdomarna få hjälp och inspiration till en fritid och en fungerande vardag.

Mål/syfte: Hitta lösningar utifrån ungdomens förmåga att komma vidare till studier, arbete, praktik eller annan individuell lösning.

Det finns inga misslyckanden– vi lär oss och gör om.

Tider: måndag– fredag mellan 9:00-15:00 (tiderna varierar utifrån individens behov)

Vi erbjuder frukost och lunch.

Möjliga aktiviteter/praktikplatser

  • Studier
  • Extern praktik
  • Intern praktik
  • Studiebesök på företag och utbildningar
  • 7-tjugoutbildning:
    betyder att verksamheten går igenom olika delar, så som självkänsla och kommunikation, eget ansvar med mera.
  • Friskvårdsaktiviteter

Försäkringar

När du är här under verksamhetstid är du försäkrad . Se Försäkringar.

För att få mer information om verksamheten och hur du ansöker, kontakta:

Öppenvården Barn Unga och Familj

Mottagningstelefon: 0243-739 98

Du når oss måndag - fredag klockan 08:00-16:15. Vi svarar i mån av tid och möjlighet hela dagen. Om du inte får svar när du ringer kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Besöksadress: Stadshusgränd 6-8


Verksamheten Unga på väg

Telefon: 0243-662 71 eller 0243-647 52

Du når oss måndagar-fredagar klockan 08:00-16:00. Vi svarar i mån av tid på grund av att vi har pågående verksamhet.

Besöksadress: Svetsgränd 2