Borlänge kommuns logotyp

Unga på väg

Unga på väg är en insats som riktar sig till ungdomar som är mellan 15 och 20 år. Insatsen är en samverkan mellan Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten och lämnas som ett bistånd efter utredning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vad är Unga på väg?

Målgrupp: Unga på väg är en insats som riktar sig till ungdomar som är mellan 15-20 år och deras familjer. Ungdomar som har behov av stöd och vägledning för att komma vidare till studier eller till ett arbete.

Mål/syfte: Hos oss får ungdomarna och familjerna stöd och vägledning för att komma vidare i livet, fokus på personlig utveckling och att bryta negativa mönster både för ungdomarna och i familjerna. Det kan vara att komma igång med rutiner i vardagen, aktiviteter som kan öka ungdomarnas egna välmående och förbättra förutsättningar för att få en fungerande vardag och en hållbar framtid. Vi ger ungdomarna och familjerna tillfälle, att i samtal med familjebehandlare få stöd i de olika livssituationerna. I kontakt med ungdomscoach kan ungdomarna få hjälp med inspiration och planering till en fungerande fritid bland annat.

Behovet av dessa delar ska finnas hos individen och familjen för att beviljas insats.


Tider: Verksamheten är öppen måndag– fredag mellan 9:00-15:00

Vi erbjuder frukost och lunch. Tiderna varierar utifrån individens behov.


Möjliga aktiviteter/praktikplatser

  • Extern praktik
  • Intern praktik
  • Studiebesök på företag och utbildningar
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Motiverande och vägledande samtal
  • Enskilda och gruppsamtal med familjebehandlare
  • Coachande insatser


Försäkringar: Under verksamhetstid omfattas du av Borlänge kommuns olycksfallsförsäkring.


För att ansöka om stöd vänder du dig till socialtjänstens gemensamma mottagning som nås genom servicecenter på 0243-740 00.

Öppenvården Barn Unga och Familj
Mottagningstelefon: 0243-73998
Besöksadress: Maskinistgatan 8, 2 tr.

Du når oss via telefon tisdagar och fredagar kl. 10-12.

 

Unga på väg

Du når oss måndagar-fredagar kl 8-16, vi svarar i mån av tid på grund av att vi har pågående verksamhet.

Besöksadress: Engelbrektsgatan 36

0243-66271, 0243-64752