Borlänge kommuns logotyp

Unga på väg

Unga på väg är en Verksamhet som riktar sig till ungdomar som är mellan 15-20 år. En samverkan mellan olika aktörer vilka består av familjebehandlare och ungdomscoacher från socialtjänsten samt ungdomshandledare på Arbetsmarknadsenheten.

Välkommen till Unga på väg

Målgrupp: Ungdomarna kan ha svårt att komma igång med sina studier eller ha svårt att komma ut på arbetsmarknaden, Vi hjälper ungdomarna att hitta rätt för att komma vidare.

Hos oss får ungdomarna stöd och vägledning för att komma vidare till studier eller till ett arbete. Det kan vara att komma igång med rutiner i vardagen, aktiviteter som kan öka ungdomarna eget välmående och förbättra ungdomarnas förutsättningar att komma ut i utbildning eller arbete/praktik. Vi ger ungdomarna stöd och hjälp med planering kring skolarbetet. Vi ger ungdomarna och föräldrar tillfälle att i samtal med familjebehandlare få stöd i livssituationen. I kontakt med ungdomscoach kan ungdomarna få hjälp och inspiration till en fritid och en fungerande vardag.

Mål/syfte: Hitta lösningar utifrån ungdomens förmåga att komma vidare till studier, arbete, praktik eller annan individuell lösning.

Det finns inga misslyckanden– vi lär oss och gör om.

Tider: måndag– fredag mellan 9:00-15:00/9:00-14:00

Vi äter frukost och lunch tillsammans

Möjliga aktiviteter/praktikplatser

  • Studier
  • Extern praktik
  • Intern praktik
  • Studiebesök på företag och utbildningar
  • 7-tjugo utbildning:
    betyder att verksamheten går igenom olika block med ungdomarna, så som självkänsla och kommunikation.
  • Friskvårdsaktiviteter

Försäkringar

När du är här under verksamhetstid är du försäkrad . Se Försäkringar.

Öppenvården Barn Unga och Familj
Mottagningstelefon: 0243-73998
Besöksadress: Stadshusgränd 6-8

Du når oss säkrast måndagar-fredagar kl 11.30-12.30, men vi svarar i mån av tid på andra tider. Lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp!

Senast uppdaterad: 29 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här