Borlänge kommuns logotyp
Flicka som håller i en katt

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av hjälp för att klara ditt dagliga liv kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service. Stödet som kommunen ger ska stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice, boendestöd, hemtjänst med mera.

Ansöka om stöd enligt LSS

1177, Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan, Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Habiliteringen - Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och service enligt LSS.pdf Pdf, 221.7 kB, öppnas i nytt fönster.