Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning, handikapp

Om du har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv och har behov av hjälp så kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service. Stödet som kommunen ger ska stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av hemtjänst, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice med mera.

Hitta snabbt:

Gör en ansökan om insats

Se hur du ansöker om hjälp enligt lagen om stöd till funktionshindrade, LSS

Bostad med särskild service

Läs mer om våra anpassade bostäder för dig som behöver extra stöd.

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om Borlänge kommuns Dagliga verksamheter

Personlig assistans

Du som behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans.

Sidan senast uppdaterad